9 marca 2023

HISTHACK – pierwszy maraton programowania dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowany przez IPN

W dniach 13-14 kwietnia 2023 r. Instytut Pamięci Narodowej w ramach Kongresu Pamięci Narodowej organizuje HISTHACK – maraton programowania dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych z całej Polski. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział sześcioosobowe grupy składające się z 5 uczniów tej samej szkoły oraz nauczyciela reprezentującego tę samą placówkę. Zadaniem uczestników w pierwszym etapie konkursu będzie opracowanie koncepcji scenariusza historyczno-edukacyjnej gry komputerowej związanej z historią Polski w latach 1917 – 1990. Termin zgłoszenie zespołu: do 14 marca 2023 r.
9 marca 2023

Niebieskie Igrzyska 2023 dla przedszkoli i szkół

logo niebieskie igrzyska
Szanowni Państwo, W Polsce i na świecie kwiecień ma kolor niebieski. Jest to Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, a 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe z całej Polski do przyłączenia się do Niebieskich Igrzysk 2023 – www.niebieskieigrzyska.pl. Jest to wydarzenie o charakterze edukacyjnym i sportowo-integracyjnym. Niebieskie Igrzyska mają pokazać, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.
9 marca 2023

Międzynarodowy Konkurs Graficzny- Kapsuła Czasu.

Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie wraz z firmami: BBZ Polska, Drukarnią Skleniarz, Wykrojniki.pl, System Druk, Domem Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii oraz Radą Rodziców przy Zespole Szkół Poligraficzno – Medialnych zaprasza uczniów techników i liceów w kraju i za granicą do udziału w Międzynarodowym Konkursie Graficznym- Kapsuła Czasu.
9 marca 2023

XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej – przedłużony termin

Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej. Na prace czekamy do 12 kwietnia. Uczniowie z klas IV-VI (kategoria I konkursu) oraz VII -VIII (kategoria II konkursu) szkół podstawowych z całej Polski mogą napisać opowiadanie o objętości ok. 6 stron tekstu na jeden z poniższych tematów: własne doświadczenie sportowe, fabularyzacja losów znanych sportowców, idea fair play i szacunku dla innych,  radość z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
7 marca 2023

Spotkanie Erasmus + w Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Właśnie dobiegło końca spotkanie uczniów z Hiszpanii, Irlandii z uczniami Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp. Na cały tydzień zaplanowano mnóstwo wydarzeń, aktywności, lekcji czy zabaw. W tym czasie uczniowie poznawali tańce narodowe każdego z państw uczestniczących w tym spotkaniu. Poza tym uczyli się piosenki projektowej skomponowanej specjalnie na to spotkanie. Każdy dzień to dużo śmiechu, odkrywania czegoś nowego, poznawania się nawzajem. Wszystkie przygotowane przez nas działania miały na celu integrację uczestników.
7 marca 2023

III Nabór na kandydatów na obrońców z urzędu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki i również przed odwoławczą komisją dyscyplinarną dla nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa lubuskiego W art. 85d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) zawarto przepis upoważniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalenia, w drodze zarządzenia, listy obrońców z urzędu, którzy będą powoływani przez przewodniczących składów orzekających w sprawach, w których rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie wobec nauczyciela kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodu,
7 marca 2023

Inspirująca i aktywizująca, krajoznawcza lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem pokoju zagadek i innych gier i zabaw.

ore
Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają na szkolenie w języku niemieckim nt. Inspirująca i aktywizująca, krajoznawcza lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem pokoju zagadek i innych gier i zabaw
15 kwietnia 2023 r.,  w godzinach 10:00-13:15 w Strefie Nauki, ul. Stefana Okrzei 5 w Sandomierzu.
7 marca 2023

Szkolenie online nt. „Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego”

ore
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na  szkolenie online nt. Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego  czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów
i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Szkolenie
(w całości w języku francuskim) poprowadzi Emmanuel Zimmert, specjalista ds. współpracy dotyczącej języka francuskiego  w Danii, ekspert CAVILAM ds. narzędzi cyfrowych i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka francuskiego
2 marca 2023

V Międzynarodowy Konkurs Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „W sześciu strunach zaklęta muzyka”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku serdecznie zaprasza do udziału w V Międzynarodowym Konkursie Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „W sześciu strunach zaklęta muzyka”, który odbędzie się w Pułtusku 15 września 2023 r. Pomysł na zorganizowanie tego przedsięwzięcia zrodził się z głębokiego przekonania, że młode pokolenie Polaków powinno mieć szansę na poznanie ważnego fragmentu polskiej muzyki rozrywkowej, która stała się źródłem inspiracji dla wielu współczesnych artystów,