29 września 2023

XV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.
28 września 2023

Konferencja pt. „Rozwój Kształcenia Zawodowego i Uczenia się w Miejscu Pracy w Partnerstwie z Przedstawicielami Branż”.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w nadchodzącej konferencji pt. „Rozwój Kształcenia Zawodowego i Uczenia się w Miejscu Pracy w Partnerstwie z Przedstawicielami Branż”. Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, kierowników szkolenia praktycznego, instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracodawców, doradców zawodowych, instytucji edukacji i rynku pracy oraz agencji doradztwa personalnego i wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Ta wyjątkowa inicjatywa ma na celu zrzeszenie wybitnych liderów rynku edukacji i pracy.
28 września 2023

Młodzież ratuje życie

Zapraszamy do udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu „Młodzież ratuje życie”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych w Nowej Soli. Honorowy patronat nad konkursem objął Lubuski Kurator Oświaty.
28 września 2023

Międzynarodowy Konkurs „Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą”

Szanowni Państwo, Odział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Fundacja na rzecz edukacji i kultury im. Anny Wazówny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu organizuje  VII Edycję Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą.