12 lutego 2024

Zmiany w podstawie programowej – prekonsultacje

Dwunastego lutego br. rozpoczynają się prekonsultacje zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do przesyłania uwag i opinii. Celem zmian w podstawie programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne kształcenie.
12 lutego 2024

Konsultacje online w zakresie projektu Polityka Cyfrowa Transformacji w Edukacji

Szanowni Państwo, Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na spotkanie online dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego oraz nauczycieli zainteresowanych tematem kierunków zmian w edukacji cyfrowej w Polsce. Spotkanie odbędzie się w formie online 27 lutego 2024 r. o godz. 10.00. Celem spotkania jest wspólne wypracowanie propozycji zagadnień lub działań, które powinny się znaleźć w projekcie Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji w Polsce (PCTE). Główne założenia projektu zostały opracowane przez MEN w Dekalogu cyfrowej transformacji edukacji: Ewaluacja stanu edukacji cyfrowej.
12 lutego 2024

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na warsztaty „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach pt.: „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”. Warsztaty odbędą się 7 marca 2024 r., w godz. 10.00 – 15.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.00) w Gorzowie Wielkopolskim, w Hotelu Fado, al. Konstytucji 3 Maja 12. Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pt.
9 lutego 2024

Standardy ochrony małoletnich


Przypominamy, że w dniu 14 sierpnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606), która nakłada między innymi na jednostki systemu oświaty obowiązek wprowadzania standardów ochrony małoletnich. 15 lutego 2024 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające standardy ochrony małoletnich przed przemocą. Dyrektorzy szkół i placówek mają 6 miesięcy na ich wdrożenie –
9 lutego 2024

Wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Izabeli Ziętki w województwie lubuskim

W dniach 7-8 lutego 2024 r. w województwie lubuskim gościła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Izabela Ziętka. Wizytę zdominowały rozmowy o nowoczesnej i przyjaznej edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży. Najważniejsze jest to, abyśmy naszym dzieciom stworzyli w szkołach warunki, które pozwolą im się rozwijać jak najpełniej i jak najlepiej – mówiła Pani Minister w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich podczas konferencji pn. Neuroróżnorodność. Bogactwo odmienności.
9 lutego 2024

Otwarte konsultacje w zakresie cyfryzacji edukacji PCTE

Jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy jest przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie polityki cyfryzacji obszaru edukacji. Uchwała mająca charakter dokumentu programowego i strategicznego o nazwie Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji, będzie stanowiła podstawy zmian w systemie edukacji i realizacji inwestycji w nowe technologie oraz określała kierunki cyfryzacji systemu edukacji w perspektywie krótko- i długoterminowej.