29 maja 2024

Komunikat Rady Języka Polskiego z 10 maja 2024 r. w sprawie zmian zasad pisowni

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła kilka zmian zasad pisowni, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Ten dość odległy termin przyjęto, aby umożliwić wszystkim osobom i instytucjom dostosowanie się do nich. Zmiany dotyczą niektórych reguł używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika.
28 maja 2024
eskp

Odbiór zaświadczeń dla finalistów konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych Zwracamy się do Państwa z prośbą o odbieranie zaświadczeń dla finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2023/2024 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Zaświadczenia należy odbierać w placówkach Kuratorium: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Delegaturze w Zielonej Górze i Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Żarach, zgodnie z położeniem szkoły.
28 maja 2024

35. rocznica częściowo wolnych wyborów parlamentarnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubuskiego, 4 i 18 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu. Z tej okazji Sejm 24 maja 2013 r. podjął uchwałę ustanawiającą 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. Z uwagi na zbliżający się termin 35 rocznicy tych jakże ważnych dla naszego kraju wydarzeń, Lubuski Kurator Oświaty zachęca do podejmowania działań w Państwa szkołach i placówkach,
28 maja 2024

Aplikacja cyfrowa Test Fus

W związku z realizacją ministerialnego Programu „WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” zespół działaczy filii AWF w Białej Podlaskiej stworzył narzędzie badawcze oparte na nowoczesnej technologii – Aplikację cyfrową Test Fus.
28 maja 2024

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa lubuskiego Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615 i z 2023 r. poz. 1002) w związku z  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r.
27 maja 2024

Konkursy na stanowiska nauczycieli w szkołach europejskich

Minister Edukacji ogłasza konkursy na następujące stanowiska w szkołach europejskich: nauczyciel chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu, nauczyciel biologii w szkole średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie, nauczyciel informatyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli, nauczyciel matematyki i informatyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Bergen (Królestwo Niderlandów), nauczyciel geografii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu,
24 maja 2024

Lubuskie Inspiracje Projektowe „INSPIRACJA – MOTYWACJA”

Szanowni Państwo.
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego,
Lubuski Kurator Oświaty, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ I Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze serdecznie zapraszają na konferencję pn. Lubuskie Inspiracje Projektowe „INSPIRACJA – MOTYWACJA”
Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. , w godz. 10.00 – 14.30 w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11. Zgłoszenie się do udziału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie ich do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
22 maja 2024

Konferencja Umiędzynarodowienie szkół ponadpodstawowych. Szanse, możliwości, wyzwania.

Szanowni Państwo
Lubuski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym
w Gorzowie Wielkopolskim organizuje konferencję pn. „Umiędzynarodowienie szkół ponadpodstawowych. Szanse, możliwości, wyzwania”. Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Okólna 35. Konferencja kierowana jest do dyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zakresu tematycznego związanego z umiędzynarodowieniem szkół, m.in.: funkcjonowaniem oddziałów dwujęzycznych, długoterminowych mobilności młodzieży, realizowaniem programu eTwinning,