Kategoria: Stypendia PRM i MEN

28 maja 2024

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa lubuskiego Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615 i z 2023 r. poz. 1002) w związku z  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r.
15 maja 2024

Procedura dotycząca wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół
województwa lubuskiego „Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dz. U. Nr 106, poz.
11 marca 2024

Wypłata II raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo, w związku z wypłatą II raty stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 za okres styczeń – czerwiec, prosimy o podanie do dnia 25 marca 2024 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru – oświadczenie stypendysty. Załączniki Oświadczenie Data: 2024-03-11, rozmiar: 189 KB
3 października 2023

Wypłata I raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo, w związku z wypłatą I raty stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 za okres wrzesień – grudzień 2023, prosimy o podanie do dnia 17 października 2023 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru – oświadczenie stypendysty. Załączniki lista szkół Data: 2023-10-04, rozmiar: 240 KB oświadczenie stypendium Data: 2023-10-03, rozmiar: 190 KB Pobierz wszystkie pliki
22 maja 2023

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa lubuskiego Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615) w związku z  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r.
9 maja 2023

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół
województwa lubuskiego Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r.
14 czerwca 2022

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektorzy
wszystkich szkół Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615) w związku z  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r.
14 czerwca 2022

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektorzy
wszystkich szkół Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615) w związku z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r.
6 października 2020

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021.

Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2020/2021. W załączeniu przedstawimy listy szkół, których uczniom zostało przyznane stypendium (odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej oraz absolwentów gimnazjum). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 3 stycznia 2019 r.(Dz.
9 czerwca 2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej – rok szkolny 2019/2020.

Dyrektorzy
wszystkich szkół   Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(Dz.