27 marca 2024

XVIII edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego pt: „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Temat tegorocznej edycji konkursu: „100-lecie polskich reform gospodarczych źródłem edukacji ekonomicznej”.
27 marca 2024

Życzenia Wielkanoc 2024

praca konkursowa
Na te nadchodzące Święta Wielkiej Nocy życzę czasu wolnego od niepokojów, a wypełnionego serdecznością, dobrem i optymizmem. Niech ten szczególny czas będzie okresem zadumy i wyciszenia, ale również prawdziwej nadziei w lepsze jutro, która przyniesie siły do realizowania planów osobistych i zawodowych.

Mariusz Biniewski
Lubuski Kurator Oświaty
26 marca 2024

Komunikat w sprawie działalności organizacji pozarządowych na terenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doceniając dorobek organizacji pozarządowych realizujących programy w zakresie wychowania i profilaktyki oraz zachęcając Państwa do korzystania z działalności tychże organizacji, na prośbę Pani Minister przypominamy, że choć zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 9 w powiązaniu z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole lub placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
25 marca 2024

Wideokonferencja Lubuskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Lubuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubuskiego,
serdecznie zapraszam na wideokonferencję Wojewody Lubuskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty. Odbędzie się ona 5 kwietnia 2024 r. Wideokonferencja skierowana jest do wszystkich dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na platformie podczas jednego spotkania, będzie zorganizowana o trzech różnych godzinach, by umożliwić Państwu w niej udział. Podczas wideokonferencji Lubuski Kurator Oświaty, Pan Mariusz Biniewski, przedstawi Koncepcję realizacji zadań nadzoru pedagogicznego.
22 marca 2024

Rola i zadania dyrektora szkoły i placówki w budowaniu klimatu ukierunkowanego na wsparcie każdego dziecka, ucznia.

21 marca 2024 r. odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego pt. Rola i zadania dyrektora szkoły i placówki w budowaniu klimatu ukierunkowanego na wsparcie każdego dziecka, ucznia. Organizatorem wydarzenia był Lubuski Kurator Oświaty. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji dyrektorów szkół i placówek niezbędnych do efektywnego zarządzania jednostką oraz promowanie przykładów zastosowania metod i działań w procesie budowania właściwych relacji interpersonalnych. W konferencji zorganizowanej w formule on-line wzięło udział 284 uczestników.
21 marca 2024

Rozstrzygnięcie konkursu na Kartkę Wielkanocną Lubuskiego Kuratora Oświaty

praca konkursowa
W marcu 2024 r. w zielonogórskich przedszkolach przeprowadzono konkurs plastyczny na Kartkę Wielkanocną Lubuskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem było Miejskie Przedszkole nr 18 im. „Czekoladowe Przedszkole” w Zielonej Górze. Zwycięski projekt będzie oficjalną kartką Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim na Święta Wielkanocne w 2024 r.