11 lipca 2024

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

11 lipca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm na mocy uchwały z dnia 22 lipca 2016 r. dla upamiętnienia tzw. Krwawej Niedzieli.
Dziś 81 rocznica Zbrodni Wołyńskiej. 11 lipca 1943 r. oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii, zaatakowały ok. 100 miejscowości na terenie dawnego województwa wołyńskiego zamieszkałych przez Polaków i wymordowały znaczną część ich mieszkańców. Był to punkt kulminacyjny eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu.
11 lipca 2024

Narady dotyczące wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024 oraz organizacji nowego roku szkolnego 2024/2025

Szanowni Państwo Dyrektorzy, zapraszamy Państwa na narady dotyczące wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024 oraz organizacji nowego roku szkolnego 2024/2025. Podczas spotkań zaplanowano również część szkoleniowo-warsztatową.
11 lipca 2024

Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki atmosferyczne (m.in. upały
i gwałtowne burze) Lubuski Kurator Oświaty rekomenduje przedszkolom, placówkom oświatowym, a także organizatorom wypoczynku letniego: otoczenie troską dzieci i młodzież, szczególnie osoby chore, z dolegliwościami kardiologicznymi lub neurologicznymi; śledzenie alertów RCB; unikanie wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, w szczególności między godziną 10:00 a 15:00; unikanie przebywania na terenach zalesionych (lasach, parkach, skwerach) w czasie burzy;
8 lipca 2024

Konferencje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli

Dyrektorzy, nauczyciele szkół, placówek województwa lubuskiego Cz. północna województwa Przekazujemy Państwu informację na temat konferencji przedmiotowo-metodycznych otwierających rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencje odbędą się: 28, 29 i 30 sierpnia oraz 2, 3, 4, 5 września 2024 r. Prosimy dyrektorów o przekazanie informacji nauczycielom i zachęcenie ich do udziału w konferencjach. Link do rejestracji uczestników: https://oferta.womgorz.edu.pl Cz. południowa województwa Przekazujemy Państwu informację na temat konferencji metodycznych otwierających rok szkolny 2023/2024,
8 lipca 2024

Rozstrzygnięcie konkurs Nasz eTwinning 2024!

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że konkurs Nasz projekt eTwinning 2024, mający na celu promocję najlepszych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli, został rozstrzygnięty.
4 lipca 2024

Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 14 do 16 maja 2024 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 10, 11 i 12 czerwca br.
4 lipca 2024

Ogólnopolski Konkurs „TECHNIK-ABSOLWENT”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie organizuje kolejną XVIII EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe TECHNIK ABSOLWENT ROKU – rok szkolny 2023/2024.
2 lipca 2024

Zespół do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Minister Edukacji podjęła decyzję o wzmocnieniu współpracy z doświadczonymi organizacjami pozarządowymi, dla których istotne jest dobre funkcjonowanie uczniów w sprzyjającej atmosferze szkół i placówek, w pełni realizujących cele i zadania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne, kształtujących właściwe postawy dzieci i młodzieży. Dialog i współpraca będzie podejmowana na forum Zespołu do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, które dla dobra polskiej oświaty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r.