Kategoria: Kształcenie

23 kwietnia 2024
Logotyp Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Lubuska Noc Naukowa – zapraszamy!

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze serdecznie zaprasza na Lubuską Noc Naukową, która odbędzie się 10 maja 2024r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Wydarzenie dedykowane jest wszystkim mieszkańcom województwa lubuskiego, którzy są zainteresowani edukacją i rozwijaniem kompetencji STEAM oraz koncepcją uczenia się przez całe życie. Załączniki Plakat Data: 2024-04-23, rozmiar: 1 MB
4 grudnia 2023

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe!

  Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy gwarantują wydanie „Zaświadczenia na druku MEN/MEiN”, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy twierdzą ponadto, że certyfikat ten jest uznawany przez pracodawców krajowych i zagranicznych. Informacja ta jest nieprawdziwa i nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.
22 listopada 2023

Nabór do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka

Uprzejmie informujemy, że Europejskie Centrum Bajki do 30 listopada 2023 r. przeprowadzi rekrutację do Dziecięcej Rady Programowej i wyłoni 12-osobowy zespół najzdolniejszych uczniów z Polski. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.
5 maja 2023
ore

Konferencja z częścią warsztatową „Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)”

Szanowni Państwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Edukacji dla Rynku Pracy we współpracy z Wydziałem Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza kadrę kierowniczą, dyrektorów i wicedyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół ogólnokształcących, dyrektorów bibliotek pedagogicznych, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz osoby zainteresowane tematyką wydarzenia do udziału w konferencji z częścią warsztatową „Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)”,
2 stycznia 2023

Pakiet biblioteczny projektu „Z Sienkiewiczem przy kawie”

Szanowni Państwo, Fundacja WSPAK od 2020 roku realizuje projekt digitalizacji prywatnych listów Henryka Sienkiewicza, „Z Sienkiewiczem przy kawie”. Listy te stanowią wartościowe uzupełnienie lektur w szkołach średnich, są też przygotowane w formie atrakcyjnej dla młodych odbiorców. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami tego projektu.
25 czerwca 2021

Komunikat dotyczący podręczników z serii „Niko”, do nauczania języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w związku z możliwością złożenia zapotrzebowania uzupełniającego na podręczniki z serii „Niko”, do nauczania języka niemieckiego dla uczniów klas I-III niemieckiej mniejszości narodowej prosimy o przesłanie zapotrzebowania, zgodnie z załączonym wzorem, w terminie do 29 czerwca 2021 r. Skan zamówienia należy przesłać na adres a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl Załączniki Tabela zapotrzebowania Data: 2021-06-25, rozmiar: 13 KB
26 stycznia 2021

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego została otwarta Cyfrowa biblioteka.
W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej.