Kategoria: Kształcenie

14 września 2023

Konferencja pt. „Rozwój Kształcenia Zawodowego i Uczenia się w Miejscu Pracy w Partnerstwie z Przedstawicielami Branż”.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w nadchodzącej konferencji pt. „Rozwój Kształcenia Zawodowego i Uczenia się w Miejscu Pracy w Partnerstwie z Przedstawicielami Branż”. Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, kierowników szkolenia praktycznego, instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracodawców, doradców zawodowych, instytucji edukacji i rynku pracy oraz agencji doradztwa personalnego i wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Ta wyjątkowa inicjatywa ma na celu zrzeszenie wybitnych liderów rynku edukacji i pracy.
13 września 2023

Szkolenie nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole w zakresie szkolnego Koordynatora Wychowania Komunikacyjnego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie w zakresie realizacji zadań szkoły i nauczycieli – szkolnych koordynatorów Wychowania Komunikacyjnego. Szkolenie organizowane jest dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole oraz tych nauczycieli, którzy do tej pory nie zostali przeszkoleni.
13 września 2023

Do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych – Przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej

30 września 2023 r. na terenie WORD w Gorzowie Wlkp. odbędzie się specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli przygotowujących uczniów do uzyskania karty rowerowej. Regulamin szkolenia oraz druk zgłoszenia dostępne są na stronie https://wordgorzow.pl/szkolenie-nauczycieli-wychowania-komunikacyjnego/. Podobne szkolenie w Zielonej Górze Przypominamy o istotnych zmianach w podstawach programowych przedmiotu technika. Link do artykułu o zmianach: https://ko-gorzow.edu.pl/zmiany-w-podstawach-programowych-przedmiotu-technika-2023-24/.   Załączniki podstawa programowa z techniki 2023-24 Data: 2023-09-13,
22 czerwca 2023

FAST Heroes – program edukacyjny dla dzieci w wieku 5 – 9 lat

Logo programu "fast"
Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w unikalnym programie edukacyjnym FAST Heros dedykowanym dzieciom w wieku 5-9 lat. Głównym celem jest nauczenie najmłodszych rozpoznawania najbardziej charakterystycznych objawów udaru mózgu, a także odpowiedniego reagowania w przypadku ich wystąpienia – wybrania numeru alarmowego 112 i wezwania pomocy.
13 czerwca 2023

Kształcenie uczniów IV klas techników, którym przedłużono etap edukacyjny – komunikat

Szanowni Państwo,
z uwagi na kierowane pytania, dotyczące kształcenia uczniów IV klas techników, którym przedłużono etap edukacyjny, Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że w okresie wdrażania reformy związanej z wygaszaniem gimnazjów, w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym przedłużono etap edukacyjny, mają zastosowanie przepisy dotyczące uczniów, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy lub nie ukończyli szkoły. Zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
9 maja 2023

ABC Małego Konsumenta – projekt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym

Projekt edukacyjny ABC Małego Konsumenta realizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji Cyfrowej ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli przedszkolnych, edukatorów i rodziców. Wpisuje się w założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz polityki oświatowej w zakresie wsparcia dzieci w zrozumieniu dynamicznie zmieniającego się otoczenia i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych do świadomego i odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym. W ramach projektu nauczyciel przeprowadzi w przedszkolu z grupami liczącymi minimum 10 dzieci w wieku 4-5 lat dwa 30 minutowe zajęcia o tematyce konsumenckiej z wykorzystaniem nowych narzędzi edukacyjnych.
5 maja 2023

Konferencja z częścią warsztatową „Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)”

ore
Szanowni Państwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Edukacji dla Rynku Pracy we współpracy z Wydziałem Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza kadrę kierowniczą, dyrektorów i wicedyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół ogólnokształcących, dyrektorów bibliotek pedagogicznych, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz osoby zainteresowane tematyką wydarzenia do udziału w konferencji z częścią warsztatową „Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)”,

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa