Kategoria: Komunikaty MEN

2 maja 2024
pragmatyka zawodowa

Powołano Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli – sprawdź szczegóły!

Minister Edukacji powołał Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli, mający na celu wypracowanie propozycji rozwiązań dotyczących kwestii zawodowych nauczycieli. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele kierownictwa MEN, ministerstw pracy i finansów, Instytutu Badań Edukacyjnych, związków zawodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zespół zajmie się zagadnieniami wynagrodzeń, awansu zawodowego, oceny pracy, odpowiedzialności dyscyplinarnej, emerytur oraz świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli. Szczegóły dotyczące działalności Zespołu dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
2 maja 2024

Nowe Rozwiązania w Organizacji Nauki Religii i Etyki – Zapoznaj się z Projektowanymi Zmianami

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało projekt zmiany przepisów dotyczących organizacji nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach. Zmiany mają na celu lepsze dostosowanie warunków do możliwości organizacji pracy szkół, umożliwiając racjonalne zarządzanie czasem i kadrą pedagogiczną. Propozycja zezwoli na grupowanie lekcji religii i etyki niezależnie od liczby uczniów zgłaszających się z danego oddziału, z zachowaniem maksymalnych limitów uczestników – 30 osób dla szkół i 25 dla przedszkoli oraz młodszych klas szkół podstawowych.
11 kwietnia 2024

Edukacja obywatelska zamiast HIT-u. Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2024/2025 – konsultacje odnośnie rozporządzenia

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – to najważniejsze zmiany ramowych planach nauczania, które nastąpią od września 2024 r. – poinformowała w czasie konferencji prasowej minister Barbara Nowacka. Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
Więcej na stronie NEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-obywatelska-zamiast-hit-u
Konsultacje rozporządzenia potrwają do 2 maja br. Uwagi i opinie można przesyłać na adres: sekretariat.dkotc@men.gov.pl.
8 kwietnia 2024

Ogólnopolski rzecznik praw ucznia – powołanie Zespołu do spraw Praw i Obowiązków Ucznia przy Ministrze Edukacji

W MEN powstał zespół ekspercki do spraw praw i obowiązków ucznia, który będzie pracował nad zmianami ustawowymi dotyczącymi praw ucznia, a także powołania rzecznika praw ucznia – poinformowała na konferencji Minister Edukacji Barbara Nowacka. Załączniki Zarządzenie ministra edukacji w sprawie powołania zespołu do spraw Praw i Obowiązków Ucznia Data: 2024-04-08, rozmiar: 599 KB
4 kwietnia 2024

Nieobowiązkowe prace domowe w szkołach podstawowych. Konferencja prasowa z udziałem Minister Edukacji Barbary Nowackiej

Odejście od obowiązkowych prac domowych to więcej czasu dla uczniów i uczennic na przygotowanie się do lekcji, rozwijanie zainteresowań, aktywność fizyczną i odpoczynek. Od kwietnia obowiązują nowe przepisy dotyczące prac domowych w szkołach podstawowych. Załączniki Informator dla nauczycieli klas 4-8 Data: 2024-04-04, rozmiar: 3 MB Informator dla nauczycieli klas 1-3 Data: 2024-04-04, rozmiar: 2 MB Pobierz wszystkie pliki
12 marca 2024

Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli organów prowadzących poradnie do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach projektu pn. „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych”.
22 marca 2023

Konkursy MEiN dotyczące pracy w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydatów na następujące stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie, asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela III) i asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela IV). Załączniki zal.-3.-o-gloszenie-bruksela-iv_8334345_7051184 Data: 2023-03-22, rozmiar: 2 MB zal.-4.-oswiadczenie Data: 2023-03-22,
3 listopada 2022
konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży

Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki z uczniami lubuskich szkół ponadpodstawowych

28 października 2022r. Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się wojewódzkie konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki z uczniami lubuskich szkół ponadpodstawowych. Wzięło w nich udział ponad 120 osób. Spotkanie rozpoczął panel dyskusyjny pn. „Polska szkoła XXI wieku”. Młodzi ludzie rozmawiali również na temat telefonów w szkołach, hejtu, przemocy, zaburzeń relacji międzyludzkich, rozproszenia uwagi oraz zdrowia psychicznego. Celem konsultacji było nawiązanie szerszego dialogu z młodym pokoleniem, zbadanie opinii uczniów na ważne i aktualne dla nich tematy.
31 października 2022

Ocena pracy nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy. Na prośbę Ministra Edukacji i Nauki przypominamy, że podstawę prawną dokonywania oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół stanowią wyłącznie: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. poz.