Kategoria: System Informacji Oświatowej (SIO)

4 stycznia 2018

SIO z 30.09.2017 – weryfikacja danych subwencyjnych

Proszę o zweryfikowanie danych spisu SIO z 30.09.2017 r. związanych z naliczeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Szczegóły dotyczące weryfikacji i ewentualnych korekt znajdą Państwo w strefie dla zalogowanych na platformie SIO Ministerstwa Edukacji Narodowej https://strefasio.men.gov.pl/.   Weryfikacji i ewentualnych korekt oraz przesłania pliku bazy należy dokonać do dnia 15 stycznia 2018 r. do 12:00 (dotyczy przedstawicieli jst). Więcej informacji na stronie internetowej MEN.
27 listopada 2017

SIO z 30.09.2017 – weryfikacja danych

Proszę o zweryfikowanie danych spisu SIO z 30.09.2017 r. wykazanych w załączonych arkuszach oraz o ich ewentualną korektę. Błędy należy korygować według stanu na 30 września 2017 r. a następnie wyeksportować plik do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pliki z jednostek samorządu terytorialnego należy przekazać do Kurtaorium w Gorzowie Wlkp. na adres sio@ko-gorzow.edu.pl w terminie do 4 grudnia 2017 r.   Wykaz szkół których dotyczy prośba o weryfikacje znajduje się w załączniku Lubuskie –
15 września 2017

SIO 10.09.2017

Komunikat przeznaczony dla JST.
Przygotowany plik jednostki samorządu przesyłamy na adres sio@ko-gorzow.edu.pl.. W temacie poczty wpisać: SIO, nazwa JST, numer identyfikacyjny JST nadany JST przez GUS, np: SIO, Gmina Nowa Sól, 080401 W treści poczty należy określić:
– jakiego spisu dotyczy plik,
– dane osoby do kontaktu, w tym szczególnie nr telefonu.