Kategoria: Programy rządowe

13 lutego 2024

Sprawozdawczość z realizacji Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 rok

Sprawozdawczość z zakresu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 rok. Załączniki Wzór sprawozdania organu do wojewody za 2023 do zastosowania w 2024 Data: 2024-02-13, rozmiar: 35 KB Wzór sprawozdania szkoły do organu za 2023 do zastosowania w 2024 Data: 2024-02-13, rozmiar: 32 KB Pobierz wszystkie pliki
12 grudnia 2023

Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego z realizacji działań w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2023 rok

Poniżej zamieszczamy ogólne wytyczne oraz dwa załączniki: – wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” oraz
– wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych/narzędzi do terapii (UWAGA: dotyczy wyłącznie wniosków B2). Organy prowadzące, które otrzymały wsparcie finansowe dla szkół, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wniosek B2 dyrektora szkoły) zobowiązane są do złożenia obu ww.
12 grudnia 2023

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Szanowni Państwo, zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2024 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Załączniki Wzór sprawozdania finansowego Data: 2023-12-12, rozmiar: 41 KB
6 lipca 2023

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 – szacunkowe dane.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego  W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie szacunkowych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024. Uprzejmie proszę o przygotowanie danych,
29 czerwca 2023

Sprawozdawczość z realizacji zadań w ramach Programu „Aktywna tablica” za rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo! Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2022-r opublikowano wzory sprawozdań z realizacji Programu „Aktywna tablica” za rok szkolny 2022/2023. Ze względu na powierzenie przez Wojewodę Lubuskiego realizacji przedmiotowego zadania Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty prosimy o przesyłanie sprawozdań na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 roku.
29 czerwca 2023

Wyniki naboru wniosków na realizację Programu rządowego „Aktywna tablica” w 2023 roku

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w 2023 roku. Jednocześnie informujemy, że realizacja zadań będzie możliwa po podpisaniu umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a organem prowadzącym szkoły. Załączniki wyniki naboru wniosków - Aktywna tablica 2023 r. Data: 2023-06-29, rozmiar: 92 KB
5 kwietnia 2023

Nabór wniosków w ramach Programu „Aktywna tablica” w 2023 roku

Szanowni Państwo! Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica dostępne są  wzory wniosków
o udział w Programie „Aktywna tablica” obowiązujące w 2023 roku. Znajdziecie tam Państwo również wszelkie wymagania dotyczące realizacji zadania, wkładu własnego oraz obowiązujących terminów. Zaznaczyć należy, że do wniosku organu prowadzącego załączyć należy także poniższe dokumenty: 1)  zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego (wymagane także w przypadku,
16 marca 2023

Nabór wniosków w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Szanowni Państwo! Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r umieszczony jest wzór wniosku o udział w Programie „Posiłek w szkole  i w domu” obowiązujący od 2022 roku. Zaznaczyć należy, że do wniosku organu prowadzącego załączyć należy także załącznik
nr 1 do wniosku organu prowadzącego (wymagany także w przypadku, gdy wnioskuje jedna szkoła). Wnioski należy składać wyłącznie na dofinansowanie dla szkół podstawowych (klasy I – VIII).
6 grudnia 2022

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku.

Szanowni Państwo, zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2023 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Poniżej podajemy informacje dotyczące prawidłowego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.   Faktura: Przykładowy opis faktury: „Wymienione na fakturze artykuły/usługi zostały zakupione w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy: Umowa nr………………….,