2 lipca 2024

Bazy teleadresowych instytucji świadczących pomoc osobom i rodzinom doznających przemocy domowej

 

Zgodnie z Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 udostępniamy linki do baz danych teleadresowych instytucji i podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin doznających przemocy domowej, które udzielają pomocy na terenie województwa lubuskiego.

 • Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

 

 • Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

 

 • Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

 • Baza poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doznających przemocy domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

 • Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

 • Dane teleadresowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

 • Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

 • Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 

 • Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

 

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 • Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 • Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0