21 czerwca 2024

Komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy o ochronie małoletnich

Szanowni Państwo,
dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oraz kierujący podmiotami organizującymi zajęcia dla uczniów, w tym organizatorzy krajoznawstwa, turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży, w związku z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U .z 2016 r. poz. 862) oraz ustawą o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2023 r. poz. 1606) Ministerstwo Edukacji wydało komunikat dotyczący stosowania nowych przepisów.

Szczegóły komunikatu znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki

Komunikat MEN
Data: 2024-06-21, rozmiar: 746 KB