Kategoria: Aktualności

22 lutego 2024

Szkolenie w formule warsztatów -„Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych do udziału w szkoleniu w formule warsztatów: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych.
9 lutego 2024

Wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Izabeli Ziętki w województwie lubuskim

W dniach 7-8 lutego 2024 r. w województwie lubuskim gościła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Izabela Ziętka. Wizytę zdominowały rozmowy o nowoczesnej i przyjaznej edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży. Najważniejsze jest to, abyśmy naszym dzieciom stworzyli w szkołach warunki, które pozwolą im się rozwijać jak najpełniej i jak najlepiej – mówiła Pani Minister w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich podczas konferencji pn. Neuroróżnorodność. Bogactwo odmienności.
18 stycznia 2024

Koduj z Gigantami po raz czternasty! Zapisy na największe bezpłatne warsztaty z programowania wystartowały

Giganci Programowania, czyli największa w Polsce szkoła programowania dla dzieci i młodzieży, ma przyjemność ogłosić start zapisów na 14 edycję darmowych warsztatów z programowania – Koduj z Gigantami. Od 3 stycznia każdy może zapisać swoje dziecko do najnowszej odsłony wydarzenia, której tematem przewodnim jest hasło “Poszukiwacze Kodu”.
15 listopada 2023

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

Plakat
Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy dzieci z lubuskich przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych do udziału w tegorocznym konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową organizowanym przez Lubuski Urząd Wojewódzki. Kartka powinna być wykonana ręcznie, dowolną techniką – farbami, kredkami, ołówkiem, wycinanką, itp. Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność, elementy bożonarodzeniowe uwzględniające polską tradycję i wrażliwość, estetykę i poziom artystyczny wykonanej pracy. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie, który umieściliśmy na stronie w materiałach do pobrania u dołu strony.
26 września 2023

„Demokracja bezpośrednia” – broszura informacyjno-edukacyjna

W załączeniu przekazujemy broszurę informacyjno-edukacyjną „Demokracja bezpośrednia. Podstawowe informacje”. Materiał został opracowany przez prof. Mirosława Matyję. Broszura w przystępny sposób wyjaśnia zasady budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywnych i zaangażowanych postaw społecznych. Autor materiału omawia także, co należy rozumieć przez pojęcie demokracji bezpośredniej, jakie są jej podstawowe instrumenty, a także objaśnia tytułowe zagadnienie w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Materiał może być wykorzystany podczas zajęć dodatkowych. Prosimy o promocję tego materiału w podległych Państwu placówkach z zaznaczeniem,
17 maja 2023

Szkolenie stacjonarne pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły

ore
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, uprzejmie informujemy, że Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły, które odbędzie się 29-30 maja 2023 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku (ul. Paderewskiego 77). Celem szkolenia jest doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie identyfikowania problemu, poszerzenie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania uczniów doświadczających kryzysu,
28 kwietnia 2023

„SIŁA TKWI W MŁODEJ KRWI” – Akcja promowania Honorowego Krwiodawstwa w szkołach.

Klub Honorowych Dawców Krwi Ognista Kropla działający przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim,  na początku kwietnia rozpoczął akcję promowania honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa lubuskiego. Kampania promocyjna realizowana jest w ramach ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” oraz kampanii edukacyjnej pn. Twoja Krew, Moje Życie. Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży, kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów oraz obalenie negatywnych mitów związanych z oddawaniem krwi.
21 kwietnia 2023

Julka Lisiecka uczennica Zespołu Szkół Technicznych imienia Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze – III miejsce w Polsce w konkursie „ Poznaj swoje prawa w pracy”

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbył się 18 kwietnia  finał X edycji konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu było i jest popularyzowanie kultury bezpieczeństwa oraz kształtowanie pożądanych postaw uczniów w zakresie bezpieczeństwa pracy. Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w roku szkolnym 2013/14 jako element programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, ale przede wszystkim jako sprawdzian poziomu wiedzy zdobytej przez jego uczestników.