Kategoria: Aktualności

21 maja 2024

Podsumowanie konkursu plastycznego i fotograficznego „20 lat województwa lubuskiego w Unii Europejskiej”

 

20 maja o godz. 11:00 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego i fotograficznego „20 lat województwa lubuskiego w Unii Europejskiej”.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie do organizatorów wpłynęło 801 prac, w tym 52 prace w ramach konkursu fotograficznego i 749 prac w ramach konkursu plastycznego.

W trakcie uroczystości Wojewoda Lubuski Marek Cebula oraz Lubuski Kurator Oświaty Mariusz Biniewski wręczyli nagrody i dyplomy uczennicom i uczniom lubuskich szkół, którzy wykazali się wyjątkową kreatywnością i zaangażowaniem. Wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie podziękowano za wysiłek i poświęcony czas.

Laureaci konkursu:

Konkurs fotograficzny dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych

 • Miejsce I – Oliwia Olszta – Szkoła Podstawowa nr 13 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce II – Marcin Niekrewicz-Przygocki – Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce III – Laura Żubińska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wyróżnienie – Zofia Rodak – Szkoła Podstawowa nr 13 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 • Miejsce I – Agnieszka Janeczek – I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie
 • Miejsce II – Natalia Jędrzychowska – I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie
 • Miejsce III – Robert Sobolewski – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim

Konkurs na plakat dla uczniów szkół podstawowych kl. I-III

 • Miejsce I – Lena Cydzik – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce II – Ignacy Szulc – Zespół Edukacyjny w Lubięcinie
 • Miejsce III – Yana Antonowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wyróżnienie – Alicja Chmiel – Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
 • Wyróżnienie – Natalie Cendlak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą

Konkurs na plakat dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI

 • Miejsce I – Lilianna Gajewska – Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce II – Szymon Gościniak – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą
 • Miejsce III – Szymon Pierzakowski – Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie
 • Wyróżnienie – Wiktor Czok – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Cybince
 • Wyróżnienie – Bruno Wercholak – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach

Uroczystość była również okazją do podkreślenia korzyści płynących obecności Polski w Unii Europejskiej, a także do pogłębienia wiedzy dotyczącej z korzystania numeru alarmowego 112.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu oraz zachęcamy do udziału w innych konkursach organizowanych przez Wojewodę Lubuskiego I Lubuskiego Kuratora Oświaty!

 

17 maja 2024

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)” „Accessible School for All” (ASA)

Projekt pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji.

Projekt obejmuje część szkoleniową i część praktyczną.

Bezpłatne szkolenia oparte są na nowatorskiej koncepcji „uczenia się w działaniu” przeznaczone dla nauczycieli specjalistów. Zakres merytoryczny szkoleń dotyczy pracy uwzględniającej zróżnicowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

W części praktycznej projektu nauczyciele specjaliści prowadzą, w ramach swojej codziennej pracy, działania podczas których wdrażają rozwiązania metodyczne, diagnostyczne, dydaktyczne i terapeutyczne, określone jako „interwencje”.

Nauczyciele specjaliści pełnią w projekcie funkcję tzw. „doradców do spraw dostępności uczenia się”, obejmując wsparciem kompetencyjnym pozostałych nauczycieli w ramach tzw. modelu peer-mentoringu oraz uczniów, którym udzielają bezpośredniego wsparcia edukacyjno-specjalistycznego.

Nauczyciele specjaliści, uczestniczący w projekcie, przechodzą przez kolejne etapy szkoleń:

 1. etap e-learningu na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r.);
 2. etap warsztatów z ekspertami (od marca do lipca 2024 r.);
 3. etap interwencji (od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r.).

Uczestnicy za zrealizowanie każdego etapu otrzymują mikropoświadczenie „Odznaka+”, które nosi nazwę„Wspieranie dostępności w edukacji”. Jest to cyfrowy dokument potwierdzający umiejętności w określonym obszarze, osiągnięte w oparciu o ustalone standardy.

Każdy nauczyciel specjalista, po zrealizowaniu wybranych interwencji w zaprojektowanej do tego celu aplikacji asa.ibe.edu.pl, wypełnia raport, w którym opisuje przebieg realizacji interwencji w środowisku swojej placówki. Strategie realizowane w praktyce poddawane są badaniu, w efekcie którego zostanie wypracowany katalog praktyk o skuteczności zweryfikowanej naukowo w formie publikacji.

W projekcie dodatkowo realizowane są działania wspierające uczniów, rodziców oraz nauczycieli w postaci bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z ochrony zdrowia, w tym psychiatrami, psychoterapeutami, a także opracowywane są materiały wspierające m.in. dyrektorów, nauczycieli, pracujących z uczniami, dla których język polski jest językiem obcym.

Do współpracy w projekcie zaproszono placówki doskonalenia nauczycieli. Ich przedstawiciele po odbytych w projekcie szkoleniach, będą pełnić rolę regionalnych koordynatorów sieci z udziałem nauczycieli specjalistów. Zadaniem tych placówek będzie inicjowanie wymiany doświadczeń, pośredniczenie w przekazywaniu informacji kluczowych między zespołem projektowym a nauczycielami i wsparcie superwizyjne. Udział placówek w projekcie umożliwi także upowszechnianie standardu roli pedagoga specjalnego, jako koordynatora wsparcia edukacyjno–specjalistycznego w szkole/placówce oraz włączenie doświadczeń z projektu do programów szkoleń realizowanych przez placówki w ramach własnej działalności lokalnej.

Równolegle w projekcie prowadzony jest komponent badawczy i ewaluacyjny, a wyniki otrzymane w rezultacie tych działań mają służyć wytworzeniu praktyk sprawdzonych empirycznie (evidence based), wzmacniając w ten sposób system dostępnej i włączającej edukacji dla wszystkich.

 

16 maja 2024

Program PFRON pt. Samodzielność –Aktywność-Mobilność „Mieszkanie dla młodych” oraz „Rehabilitacja 25 plus”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje o realizacji programu Samodzielność-Aktywność-Mobilność „Mieszkanie dla Absolwenta”, który skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami – absolwentów szkół. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 5 lat.

Szczegóły programu „Mieszkanie dla Absolwenta” można znaleźć w załączonej ulotce.

PFRON – Oddział Lubuski informuje również o tym, że do 7 czerwca 2024 r. trwa nabór wniosków na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2024/2025.

„Rehabilitacja 25 plus” to program dla absolwentów placówek oświatowych kształcenia specjalnego i zawodowego skierowany do uczniów z niepełnosprawnościami, którzy w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli naukę w tych placówkach.

Celem programu jest zapewnienie absolwentom ciągłości działań terapeutycznych, aby utrzymać samodzielność i niezależność w życiu społecznym, a także przygotować ich do pracy i aktywności zawodowej.

W roku szkolnym 2024/2025 programu stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie będzie wynosić 3.200,00 zł.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam Państwa do kontaktu z Centrum Informacyjno-Doradczym dla osób z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze pod nr tel. 68 422 78 07 lub 25, e-mail: cidon.lubuskie@pfron.org.pl

Załączniki

ulotka mieszkanie dla absolwenta
Data: 2024-05-16, rozmiar: 229 KB
15 maja 2024

Okrągły stół o prawach dziecka i prawach ucznia – zaproszenie

Wojewoda Lubuski Pan Marek Cebula wraz z Lubuskim Kuratorem Oświaty Panem Mariuszem Biniewskim organizują spotkanie okrągłego stołu, którego tematem będą prawa dziecka i prawa ucznia. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pani Moniki Horny-Cieślak. Jego celem głównym jest rozpowszechnienie wiedzy wśród młodzieży szkolnej o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia.

Wydarzenie skierowane jest do zainteresowanych tematyką uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2024 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, sala 101.

W programie przewidziana jest prezentacja stanowisk ekspertów dotyczących praw dziecka i praw ucznia oraz czynny udział uczniów poprzez zadawanie pytań i wyrażanie opinii.

Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu odbywa się elektronicznie poprzez formularz Google, do którego link zamieszczony jest poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenie dwóch uczniów wraz z opiekunem. Link będzie aktywny do 24 maja 2024 r. do godz. 12:00.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu.

 

Link do zapisów:

 

https://forms.gle/xAxGVdjGch2HqKVc8

 

Załączniki

Agenda spotkania
Data: 2024-05-16, rozmiar: 366 KB
6 maja 2024

Życzenia dla Maturzystów

 

Bo zwyciężać mogą ci, co wierzą, że mogą.

Wergiliusz

Drodzy Maturzyści,

 

niebawem przystąpicie do egzaminu maturalnego, który jest symbolicznym podsumowaniem Waszej dotychczasowej edukacji.

Niech jasny i otwarty umysł, lekkie pióro oraz odrobina szczęścia pozwolą Wam wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas ostatnich lat nauki.

Przy tej okazji dziękuję Państwu Dyrektorom i Nauczycielom za wysiłek włożony w przygotowanie  młodzieży do egzaminu maturalnego. Jest on uwieńczeniem Państwa trudu, niech więc również i jego wyniki będą dla Państwa powodem do dumy i zadowolenia.

Rodzicom  tegorocznych Maturzystów życzę wiele satysfakcji z osiągnięć dzieci, które dzięki Państwa wsparciu mogą realizować swoje marzenia.

Połamania piór!

 

Łączę wyrazy szacunku

Lubuski Kurator Oświaty
/-/
Mariusz Biniewski

 

30 kwietnia 2024

Komunikat w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa lubuskiego

Profilaktyczna opieka zdrowotna realizowana w szkołach i placówkach jest istotnym elementem funkcjonowania społeczności szkolnej. Pielęgniarka środowiska nauczania
i wychowania albo higienistka szkolna nie tylko realizuje świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, ale także zbiera informacje na temat stanu zdrowia
oraz rozwoju uczniów. Informacje, jakie pielęgniarka pozyskuje podczas wykonywania swoich zadań, powinny mieć wpływ na planowanie przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zagadnień edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa.

Pielęgniarka jest jedną z pierwszych osób mogących dostrzec ślady przemocy na ciele ucznia i uczennicy oraz nienależytej opieki sprawowanej nad dzieckiem.

W związku z powyższym przypominam Państwu o zasadach współpracy szkoły
z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, wynikających
z ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (
Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1078)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.)

Oto podstawowe regulacje w zakresie realizacji zadań:

1)      ustawa – Prawo oświatowe

 • 68 ust. 1 pkt 11 – Dyrektor szkoły współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 • 69 ust. 8 – Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.
 • 83 ust. 1a – W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

 

2)      ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

 • 18 ust. 1 – 4 – Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. Współpraca polega na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych
  oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły. W ramach współpracy pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna doradza dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów.
 • 19 – Współpraca a pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami oraz z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym, może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, pod warunkiem, że administratorzy i podmioty przetwarzające dane osobowe wdrożą środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa tych danych w procesie ich przekazywania, określony w przepisach o ochronie danych osobowych.
 • 6 ust. 1 – Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • 7 ust. 2, 3 i 5 – Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej
oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa powyżej, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

 • 8 ust. 2 – Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna integrują opiekę zdrowotną nad uczniami w celu wsparcia rodziców oraz pełnoletnich uczniów w realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych.
 • 17 ust. 1 – Współpraca pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami polega na:

– przekazywaniu informacji o: stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;

– informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w: organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych, realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty; uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów.

Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, szkoła ma obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny opracowany na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie potrzeb rozwojowych uczniów,  w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Pielęgniarka, jako ekspert z zakresu zdrowia, wspiera szkołę zarówno w ww. diagnozie potrzeb, jak i upowszechnia zasady zdrowego stylu życia oraz kształtuje postawy uczniów, rodziców i nauczycieli w tym obszarze.

Lubuski Kurator Oświaty

                                                                                                    Mariusz Biniewski

                                                                                               

 

30 kwietnia 2024

2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzone jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz, upamiętniając historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Każdy z nas może uczcić święto flagi poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.

flaga biało czerwona

30 kwietnia 2024

Badania ankietowe w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

 

Badania ankietowe w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych,

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN),
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przystąpił w kwietniu 2024 r. do badania ankietowego w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Badanie to stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995 r. przez Grupę Pompidou (Rada Europy). W programie obok Polski uczestniczy ponad 40 krajów europejskich.

Badanie ESPAD stanowi ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Center of Drugsand Drug Addiction – EMCDDA) oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nation Office on Drugs and Crime -UNODC) w zakresie Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków (Global Assessment Program on Drug Abuse – GAP), wyniki ESPAD są bowiem przekazywane do tych instytucji na potrzeby monitorowania problemu narkotyków w Europie oraz w skali światowej.

IPiN wybierze szkoły losowo, a jednostką losowania będzie klasa szkolna. MEN przekazało bazę szkół ponadpodstawowych wygenerowaną z SIO.

Badanie obejmie dwie kohorty:

·         uczniów pierwszych szkół ponadpodstawowych,

·         uczniów trzecich klas szkół ponadpodstawowych.

 

Przypominamy o spełnieniu koniecznych warunków:

  związanych z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.), 

  § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w  publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604),

  pozyskania na badanie zgody rodziców uczniów niepełnoletnich oraz zgody uczniów pełnoletnich.

 

Ze względu na fakt, że ww. badania są prowadzone systematycznie, według wystandaryzowanej metody oraz w tym samym czasie, ich wyniki umożliwiają dokonywanie nie tylko porównań międzynarodowych, ale także śledzenie trendu w Polsce. Informacja o skali problemu w 2024 r. pozwoli, we współpracy międzysektorowej, na adekwatne ustalenie kierunku działań profilaktycznych w tym obszarze.

 

Lubuski Kurator Oświaty

                                                                                                               Mariusz Biniewski