Wolne miejsca w placówkach oświatowych
Województwo Lubuskie, rekrutacje. Szkół które wprowadziły dane: 78
Nazwa szkoły Miejscowość Powiat Ulica Typ Aktualizacja Wolne miejsca Opcje
Nazwa szkoły Miejscowość Powiat Ulica Typ Aktualizacja Wolne Miejsca Opcje
Pomoc merytoryczna: G. Rados g.rados@ko-gorzow.edu.pl, Pomoc techniczna Ł. Moskaluniec l.moskaluniec@ko-gorzow.edu.pl