20 listopada 2009

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 9 września 2004 r.
w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej  
20 listopada 2009

Informacja w sprawie sposobu wypełniania oświadczeń lustracyjnych

1. Obowiązek złożenia "OŚWIADCZENIA O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z NIMI W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.", zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", spoczywa na kandydatach na dyrektorów szkół publicznych urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.
19 listopada 2009

Pracownicy

Mariusz Biniewski
Lubuski Kurator Oświaty
Tel. 95 720 84 12
e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl Wydział Rozwoju Edukacji
  Magdalena Machowska
Dyrektor
Tel. 95 7255032
e-mail:m.machowska@ko-gorzow.edu.pl Grzegorz Rados
Wicedyrektor
Tel. 95 7255033
e-mail: g.rados@ko-gorzow.edu.pl Justyna Wocal
Starszy inspektor
Tel. 95 7208412
e-mail: j.wocal@ko-gorzow.edu.pl Monika Szczecińska
Starszy specjalista
Tel. 95 7255029
e-mail: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl Dominika Fedder-Husiatyńska
Starszy specjalista
Tel.