Kategoria: egzamin ósmoklasisty

23 lutego 2019
alt

Konferencja prasowa Macieja Kopcia, Wiceministra Edukacji Narodowej nt. egzaminu ósmoklasisty

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego przebiegają zgodnie z planem – poinformował 21 lutego 2019 r., podczas konferencji prasowej, wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Przygotowania uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu ósmoklasisty rozpoczęły się już w 2017 roku. Zostały one poprzedzone zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi oraz obejrzenia filmów instruktażowych. Warto podkreślić, że 11 marca na stronie CKE (www.cke.gov.pl) zostaną zamieszczone kolejne zestawy przykładowych zadań z języka polskiego,
25 stycznia 2019
alt

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Lubuski Kurator Oświaty przekazuje dyrektorom szkół podstawowych informacje Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ósmoklasisty oraz szkoleniach kandydatów na egzaminatorów. Poniżej zamieszczamy do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych link do strony z filmami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty: https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k Załączniki pimo dyrektora CKE Data: 2019-01-25, rozmiar: 629 KB
19 grudnia 2018

Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (U. z 2018 r. poz. 996) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1457) – od art.44zs do 44zzza Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
19 grudnia 2018

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w bieżącym roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej; uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej; słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. W bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej trzech przedmiotów egzaminacyjnych (języka polskiego,