27 czerwca 2024

Rekrutacja 2024/25 do Szkół Polskich i szkół w systemie KNO

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 do Szkół Polskich i szkół w systemie kształcenia na odległość (KNO) właśnie się rozpoczęła. Szkoły te, prowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej, oferują bezpłatną edukację w języku polskim dla dzieci przebywających za granicą. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) zapewnia nowoczesne technologie i wykwalifikowanych nauczycieli. Po ukończeniu nauki uczniowie otrzymują polskie świadectwo szkolne.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-202425-do-szkol-polskich-i-szkol-w-systemie-kno