20 czerwca 2024

Ferie letnie 2024 – przydatne informacje

Zachęcamy do zapoznania się najważniejszymi informacjami dotyczącymi tegorocznych ferii letnich.

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim życzy, aby tegoroczny wypoczynek letni dzieci i młodzieży był bezpieczny i obfitujący w pozytywne emocje dla jego uczestników.

Ferie letnie to świetny czas na to, aby odpocząć po intensywnym czasie nauki. To możliwość rozwoju swoich pasji i nawiązywania relacji na żywo, a nie tych wirtualnych. Zachęcamy do aktywnego wypoczynku, wolnego od smartfonów i komputerów. Przypominamy o licznych rodzajach cyberzagrożeń dotyczących młodzieży takich jak: Cyberstalking, Trollowanie, Flaming, Cyberprostytucja, Seksting czy Grooming. Uczulamy rodziców, aby zapoznali się
z wymienionymi cyberzagrożeniami, gdyż niestety dotyczącą one coraz większej liczby dzieci i młodzieży.

W trosce o naszych najmłodszych lubuszan pragniemy przypomnieć kilka najważniejszych zasad dotyczących wyboru, przebiegu, kontroli i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w organizacji wypoczynku ferii letnich 2024 r.

Kuratorium Oświaty, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego podjęli działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas tegorocznych ferii letnich. Zaplanowano kontrole wypoczynków na terenie naszego województwa, które będą dotyczyć:

 • posiadania odpowiednich kwalifikacji przez kadrę opiekującą się dziećmi,
 • bezpieczeństwa i higieny, a także programu zajęć,
 •  zapewnienia uczestnikom dostępu do opieki medycznej,
 • spełniania przez obiekt wymagań ochrony przeciwpożarowej,
 • zakwaterowania (stan techniczny, higiena i estetyka pokoi, mebli oraz dostosowanie miejsc do liczby uczestników),
 • utrzymania higieny osobistej (zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych oraz zimnej i ciepłej wody, środków higieny osobistej, wyposażenie łazienek),
 • bezpieczeństwa podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych (stan techniczny oraz sprawność urządzeń rekreacyjnych i sprzętu sportowego),
 • realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej, analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (GHP/GMP/HACCP),
 • warunków żywienia zbiorowego,
 • stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń bloku żywieniowego oraz wyposażenia,
 • sposobu przechowywania środków spożywczych oraz realizacji przepisów krajowych i unijnych w tym zakresie.

 

Każdy wypoczynek, aby mógł się odbyć w sposób legalny musi być zgłoszony przez jego organizatora na platformie Bazy wypoczynku:

https://wypoczynek.men.gov.pl/
Tam jest weryfikowany pod względem wymogów i aktualnych przepisów prawa dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży przez wyznaczonego do tego zadania pracownika Kuratorium Oświaty.

Każdy rodzic lub opiekun logując się na stronie https://wypoczynek.men.gov.pl/ poprzez:
odszukaj zgłoszenie
może sprawdzić czy dany wypoczynek jest zarejestrowany w Bazie wypoczynku. Jeśli jest, to można uzyskać informacje na temat organizatora wypoczynku oraz rodzaju, terminu, lokalizacji, liczbie uczestników i ramowym programie tegoż wypoczynku.

Rodzicom i opiekunom polecamy zakładkę rodzice. Warto także zapoznać się z:
poradnikiem bezpiecznego wypoczynku,
czy też informacjami na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego ferii letnich 2024
Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN i organizacja wypoczynku – 2023/2024

Przypominamy także o możliwości sprawdzenia autokaru poprzez stronę:
https://bezpiecznyautobus.gov.pl/, a także zapoznanie się z tekstem bezpieczna podróż autobusem. W załącznikach do tekstu znajdą Państwo wykaz punktów kontroli autobusów.

Informujemy, iż w sezonie kąpielowym w 2024 r. na terenie województwa lubuskiego zgłoszonych zostało 28 kąpielisk (tabela w załączniku). Aktualne informacje o kąpieliskach, w tym o bieżących ocenach dotyczących jakości wody w kąpieliskach można uzyskać bezpośrednio u organizatorów kąpielisk i w Serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej:
https://sk.gis.gov.pl/
Ponadto pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa lubuskiego znajdują się miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Wykaz ww. miejsc zamieszczony jest na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

W przypadku wypoczynku organizowanego poza granicami naszego kraju podajemy przydatne strony internetowe:

 • https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego – znajdą tam Państwo informacje na temat numeru 112 , który jest bezpłatnym i dostępnym na terenie całej Unii Europejskiej systemem powiadamiania alarmowego,
 • https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych – znajdą tam Państwo informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w przypadku kliknięcia w odpowiedni kraj znaleźć można informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.
 • https://odyseusz.msz.gov.pl/ – to bezpłatny serwis służący rejestracji wyjazdu za granicę. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Numery alarmowe i interwencyjne:

 • numer alarmowy – 112
 • Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim – 95 7 255 000 oraz numer alarmowy w przypadku telefonów poza godzinami pracy Kuratorium – 784 675 096
 • Sanepid – numer telefonu do właściwej ze względu na miejsce organizacji wypoczynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz numer alarmowy w przypadku telefonów poza godzinami pracy w/w Powiatowych Stacji – 888 588 492

 

Załączniki

Poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_2023-2024
Data: 2024-06-20, rozmiar: 7 MB
PUNKTY KONTROLI AUTOBUSÓW LUBUSKIE_FERIE 2024
Data: 2024-06-20, rozmiar: 144 KB
Wykaz kąpielisk Lubuskie_2024
Data: 2024-06-20, rozmiar: 188 KB