Kategoria: Konferencje i narady

28 listopada 2023

„Rynek pracy dostępny dla wszystkich” szkolenie online w formie warsztatów, w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”

Zespół ds. realizacji programu „Za życiem” zaprasza pedagogów, psychologów, nauczycieli, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców zawodowych ze szkół i placówek do udziału w szkoleniu online „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”.
27 listopada 2023

Szkolenie online „Innowacyjne metody pracy wspierające rozwijanie myślenia matematycznego uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej – edycja 3”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu „Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie innowacyjnych metod pracy wspierających rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej”.
25 października 2023

Po konferencji „Ocenianie wewnątrzszkolne w procesie edukacyjnym”

Szanowni Państwo,
Konferencja LKO „Ocenianie wewnątrzszkolne w procesie edukacyjnym”, organizowana w dniu 24 października 2023 r., spotkała się z dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Tym bardziej jest nam przykro z powodu problemów technicznych oraz konieczności zakończenia konferencji przed godziną 12.00, przez co nie został zaprezentowany przez panią Sylwię Czaplę temat „Ocenianie wewnątrzszkolne – uwagi i wnioski zewnętrznego nadzoru pedagogicznego”. Ponieważ prezentacja zawiera istotne uwagi dotyczące tematyki przeprowadzanych w szkołach kontroli w trybie działań doraźnych w obszarze: ocenianie,
7 września 2023

Konferencja naukowa pt. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”

SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zapraszają na drugą już międzynarodową konferencję naukową pt. „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie”. Konferencja skierowana jest do lekarzy psychiatrów, psychiatrów dzieci i młodzieży, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów i  przedstawicieli innych specjalności, zainteresowanych problematyką psychiatrii dzieci i młodzieży. System opieki psychiatrycznej i psychologicznej nie w pełni zaspokaja lawinowo rosnących potrzeb dzieci i młodzieży w kryzysie. Jest to problem nie tylko Polski,
31 sierpnia 2023

Podsumowanie narad Lubuskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek województwa lubuskiego

W dniach 25 – 30 sierpnia 2023 r. odbyły się narady Lubuskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa lubuskiego. Podczas narad przedstawione zostały m.in. wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2022/2023, działania Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach poprawy efektów kształcenia oraz organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.
Podczas narady w dniu 25 sierpnia 2023 r z dyrektorami szkół ponadpodstawowych spotkał się Minister Edukacji i Nauki prof.
17 maja 2023

Szkolenie stacjonarne pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły

ore
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, uprzejmie informujemy, że Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły, które odbędzie się 29-30 maja 2023 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku (ul. Paderewskiego 77). Celem szkolenia jest doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie identyfikowania problemu, poszerzenie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania uczniów doświadczających kryzysu,