Kategoria: Konferencje i narady

24 maja 2024

Lubuskie Inspiracje Projektowe „INSPIRACJA – MOTYWACJA”

Szanowni Państwo.
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego,
Lubuski Kurator Oświaty, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ I Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze serdecznie zapraszają na konferencję pn. Lubuskie Inspiracje Projektowe „INSPIRACJA – MOTYWACJA”
Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. , w godz. 10.00 – 14.30 w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11. Zgłoszenie się do udziału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie ich do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
22 maja 2024

Konferencja Umiędzynarodowienie szkół ponadpodstawowych. Szanse, możliwości, wyzwania.

Szanowni Państwo
Lubuski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym
w Gorzowie Wielkopolskim organizuje konferencję pn. „Umiędzynarodowienie szkół ponadpodstawowych. Szanse, możliwości, wyzwania”. Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Okólna 35. Konferencja kierowana jest do dyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zakresu tematycznego związanego z umiędzynarodowieniem szkół, m.in.: funkcjonowaniem oddziałów dwujęzycznych, długoterminowych mobilności młodzieży, realizowaniem programu eTwinning,
20 maja 2024

Konferencja naukowo-edukacyjna „Uczeń z trudnościami w uczeniu się, profilaktyka, terapia”

Na prośbę p. Katarzyny Pydyniak – przewodniczącej Zielonogórskiego Oddziału PTD Lubuski Kurator Oświaty – Mariusz Biniewski zaprasza na ogólnopolską konferencję naukowo-edukacyjną w trybie zdalnym „Uczeń z trudnościami w uczeniu się, profilaktyka, terapia”, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. Organizatorami konferencji jest Uniwersytet Zielonogórski. Załączniki Program konferencji Data: 2024-05-20, rozmiar: 208 KB Plakat Data: 2024-05-20, rozmiar: 10 MB Pobierz wszystkie pliki
5 kwietnia 2024

Zaproszenie do udziału w webinariach szkoleniowych dla nauczycieli, edukatorów i animatorów, zatytułowanych „Edukacja regionalna z Etnoekipą”

Szanowni Państwo,
w imieniu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Pani Wicedyrektor ORE Marzenny Habib, pragniemy przekazać informacje dotyczące nadchodzących webinariów szkoleniowych dla nauczycieli, edukatorów i animatorów, zatytułowanych „Edukacja regionalna z Etnoekipą”. Te nieodpłatne szkolenia internetowe rozpoczną się już 8 kwietnia 2024 r. i mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć o tematyce regionalnej, poświęconych lokalnemu dziedzictwu i kulturze ludowej. Szczególnym celem webinariów jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania serii publikacji edukacyjnych „Wyprawy z Etnoekipą.
5 kwietnia 2024

Zaproszenie do udziału w debacie na temat ważności edukacji włączającej dzieci

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na debatę na temat ważności edukacji włączającej dzieci („The role of primary schools- Building inclusive societies through education”), prowadzoną przez Ewę Kopacz – koordynatorkę Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka. Wydarzenie odbędzie się 17.04.2024 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Parlamencie Europejskim. Możliwy jest osobisty udział w Brukseli lub uczestniczenie w transmisji online. Uczestnikami debaty będą europejscy praktycy i eksperci związani z wdrażaniem edukacji włączającej w poszczególnych krajach.
25 marca 2024

Wideokonferencja Lubuskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Lubuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubuskiego,
serdecznie zapraszam na wideokonferencję Wojewody Lubuskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty. Odbędzie się ona 5 kwietnia 2024 r. Wideokonferencja skierowana jest do wszystkich dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na platformie podczas jednego spotkania, będzie zorganizowana o trzech różnych godzinach, by umożliwić Państwu w niej udział. Podczas wideokonferencji Lubuski Kurator Oświaty, Pan Mariusz Biniewski, przedstawi Koncepcję realizacji zadań nadzoru pedagogicznego.
22 marca 2024

Rola i zadania dyrektora szkoły i placówki w budowaniu klimatu ukierunkowanego na wsparcie każdego dziecka, ucznia.

21 marca 2024 r. odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego pt. Rola i zadania dyrektora szkoły i placówki w budowaniu klimatu ukierunkowanego na wsparcie każdego dziecka, ucznia. Organizatorem wydarzenia był Lubuski Kurator Oświaty. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji dyrektorów szkół i placówek niezbędnych do efektywnego zarządzania jednostką oraz promowanie przykładów zastosowania metod i działań w procesie budowania właściwych relacji interpersonalnych. W konferencji zorganizowanej w formule on-line wzięło udział 284 uczestników.
20 marca 2024
logo ZSK

Konferencja „Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie   zaprasza na konferencję pn. „Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia br. w GRAND HOTELU w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 78.    Tematyka konferencji dotyczy zagadnień z zakresu: kwalifikacji w branży, kompetencji, badań rynku pracy, zapotrzebowania na zawody oraz możliwości wsparcia oferowanego przez IBE dla pracodawców w branży mechanicznej. Podczas wydarzenia wystąpią ze swoimi prelekcjami eksperci oraz odbędą się dwa panele tematyczny i dyskusyjny – poświęcone wyzwaniom w dziedzinie spawalnictwa oraz aktualnym potrzebom kompetencyjnym definiowanym przez pracodawców.