27 czerwca 2024

Wyniki naboru wniosków na realizację Programu rządowego „Aktywna tablica” w 2024 roku

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w 2024 roku.


Jednocześnie informujemy, że realizacja zadań będzie możliwa po podpisaniu umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a organami prowadzącymi szkoły.

Załączniki