12 kwietnia 2017

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „BEZPIECZNA+”

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Lubuski rozpoczął nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w 2017 roku. Wnioski można składać do 01 czerwca 2017 roku. Celem programu „Bezpieczna+” jest wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach. Zamierzeniem programu jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz pomoc w zakupie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.
11 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty

logo ko
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa z dniem 27 maja 2016 r.  natomiast  o nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty z dniem 29 lipca 2016 r. (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskijm)
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - zgodnie z wieloletnią tradycją - nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są - na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ( Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078) - nagrody ministra właściwego do spraw oświaty oraz kuratora oświaty.
10 kwietnia 2017

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Szanowni Państwo 25 kwietnia 2017 r.  w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej.  Ministerstwo zaprasza do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz rozwiązania Francji i Finlandii w obszarze edukacji i kształcenia wyższego związanego z  energetyką jądrową.
10 kwietnia 2017

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godzinie 1100 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107 (sala 102, I. piętro).  
10 kwietnia 2017

III edycja programu Polskie Nadzieje Olimpijskie

polski komitet olimpijski
Polski Komitet Olimpijski zaprasza do wzięcia udziału w III edycji programu Polskie Nadzieje Olimpijskie, w ramach którego przyznawane są granty finansowe dla instytucji i organizacji sportowych, prowadzących zajęcia sportowe na poziomie wyczynowym dla dzieci i młodzieży oraz na różnych poziomach dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej.   Na stronie www.nadziejeolimpijskie.pl znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres e-mail: wniosek@nadziejeolimpijskie.pl do 30 kwietnia 2017r. Więcej informacji w załączonym poniżej regulaminie i na stronie internetowej programu.
10 kwietnia 2017

Półmetek projektu ERASMUS + w ZST Lubsko

erasmus plus
To już półmetek projektu staży zawodowych organizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Lubsku. Projekt „Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy – zagraniczna praktyka w ZST Lubsko” który otrzymał dofinansowanie  z programu ERASMUS + na lata 2016-2018 cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów szkoły. W ramach projektu organizowane są staże zawodowe połączone z nauką języka niemieckiego oraz aktywnym zwiedzaniem największych miast Niemiec  Na staż wyjechało już 20 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych. Poniżej foto relacja z wyjazdu grupy uczniów do Berlina.
7 kwietnia 2017

Podsumowanie Konkursów Przedmiotowych 2016/2017 – Gimnazjum

Szanowni Państwo, W dniu 6 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów naszego województwa organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, Pan Robert Paluch – Wicewojewoda Lubuski, Pan Dariusz Wróblewski – Starosta Zielonogórski, Pan Ignacy Odważny – Burmistrz Sulechowa oraz Pan Jerzy Kaliszan – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
6 kwietnia 2017

Oświadczenie

logo_LKO
Dnia 20 marca 2017 r. wpłynęło do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim pismo dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu z prośbą o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie jednego z zatrudnionych w szkole nauczycieli. W piśmie dyrektor szkoły informuje o możliwości uchybienia godności zawodu i obowiązkom nauczyciela, „polegającym na prezentowaniu w mediach społecznościowych wypowiedzi pełnych agresji, nienawiści i osądów osób, kościoła katolickiego i władz państwowych (…)”. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające,
6 kwietnia 2017

Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach

4 kwietnia br. w gorzowskim kinie Helios odbyła się wojewódzka debata o cyberzagrożeniach, której organizatorami byli Lubuski Kurator Oświaty i Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkolni szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa lubuskiego. Po przywitaniu uczestników debaty i krótkim wprowadzeniu do tematu wiodącego, nastąpiła projekcja filmu Nerve. Seans był punktem wyjścia dla dyskusji z moderatorami,
6 kwietnia 2017

XII edycja Konkursu na Najlepszą Gazetkę Szkolną województwa lubuskiego

wom gorzow
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza zespoły redakcyjne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XII edycji konkursu na najlepszą szkolną gazetkę. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
1)    gazetki szkół podstawowych,
2)    gazetki gimnazjów,
3)    gazetki szkół ponadgimnazjalnych. Zespoły redakcyjne, które chcą się przyłączyć do konkursu, powinny przesłać dwa numery gazetek szkolnych wydanych od września 2016 do maja 2017 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego podany w załączonej poniżej informacji o konkursie bądź na adres email: wom@womgorz.edu.pl  z dopiskiem „konkurs gazetek”,
4 kwietnia 2017

VI Lubuski Konkurs Matematyczny dla techników- wyniki

17 marca br. w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze odbył się finał VI edycji Lubuskiego Konkursu Matematycznego dla techników, w którym wzięło udział 40 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich techników z całego województwa.  Konkurs odbył się pod  patronatem  Marszałka Województwa  Lubuskiego  i honorowym  patronatem Lubuskiego  Kuratora  Oświaty. Wyniki  dostępne poniżej.  
4 kwietnia 2017

II edycja konkursu „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza szkoły zawodowe do wzięcia udziału w II edycji konkursu „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” na najlepsze praktyki w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Współorganizatorami konkursu są: Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie szkoły ponadgimnazjalne kształcące w zawodach, w tym szkoły zasadnicze, technika oraz szkoły policealne.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę praktyki, która: 1) została wdrożona lub jest w trakcie wdrażania,
4 kwietnia 2017

Konkurs BRD Uczeń na drodze – eliminacje rejonowe

Organizatorów cieszy bardzo duże zainteresowanie szkół. Do konkursu zgłosiło się 78 szkół, natomiast do etapu rejonowego zostały zakwalifikowane wszystkie te szkoły, które spełniły wymogi regulaminowe: masowość (udział 90% uczniów) i dostarczyły wyniki w formie rankingu. Informujemy, że zakwalifikowaną szkołę w eliminacjach rejonowych reprezentuje drużyna składająca się z trojga uczniów, którzy zostali sklasyfikowani w rankingach szkolnych na czwartej (4) pozycji (po jednym uczniu z rankingu klas czwartych, klas piątych, klas szóstych). W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmianę składu drużyny.
4 kwietnia 2017

Finał IV Konkursu „Czytanie warte zachodu”

wom gorzow
Szanowni Państwo 3 kwietnia br. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. odbył się finał IV Konkursu dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród finalistom i laureatom nastąpi 22 maja br. o godz. 11.00 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp., ul. Łokietka 23. Wyniki finału w załączeniu.