28 stycznia 2020

Procedura wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek

Procedura wprowadzona Zarządzeniem Nr 3/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek jest nowelizacją procedury wprowadzonej Zarządzeniem Nr 3/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 lutego
2019 r. Zmiany w procedurze są nieznaczne i dotyczą: podstawy prawnej; 7, w którym wyraźniej zapisano, że przekształceniem szkoły lub placówki jest również tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
24 stycznia 2020

KONKURS dla szkół podstawowych – Instytut Badań Edukacyjnych

Szanowni Państwo, Instytut Badań Edukacyjnych realizuje aktualnie konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Konkurs dotyczy tematyki Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ma tytuł: „Kwalifikacja przyszłości”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału. Szczegóły w linku:  http://kwalifikacje.edu.pl/konkurs-kwalifikacja-przyszlosci/ Zasady konkursu Aby wziąć udział w konkursie, stwórz pracę graficzną przedstawiającą metody walidacji, czyli potwierdzania, kwalifikacji przyszłości. Następnie wraz z formularzem zgłoszeniowym prześlij ją na adres mailowy: konkurs@ibe.edu.pl.
24 stycznia 2020

IV ogólnopolska edycja konkursu Drzewo Franciszka 2020

Zapraszamy szkoły podstawowe z terenu naszego województwa do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu Drzewo Franciszka 2020.  Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i zwiększenie wrażliwości na przyrodę w oparciu o idee zapisane w encyklice Laudato Si. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie organizatora: http://fzk.pl/projekty/drzewo-franciszka/
22 stycznia 2020

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2020 – kształcenie w formach pozaszkolnych

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.   Zgodnie z art. 118 ust. 6 – 8 ww.
22 stycznia 2020

VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych a także osadzonych w aresztach śledczych, do wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych. Dodatkowe informacje dostępne pod adresem: http://komitet-pamieci-pileckiego.com/
22 stycznia 2020

Międzywojewódzki Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika

Informujemy, że Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu organizuje X edycję Międzywojewódzkiego Konkursu o Tytuł Supertechnika Mechatronika. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego, którzy kształcą się
w zawodzie technik mechatronik.
21 stycznia 2020

VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim.
21 stycznia 2020

Miesiąc języka ojczystego 2020!

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2020 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są cztery konkursy skierowane do uczniów polskich szkół.
17 stycznia 2020

Opowiadanie o numerze alarmowym 112

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Lubuski ogłosił konkurs literacki na „Opowiadanie o numerze alarmowym 112”. Do wzięcia udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych z województwa lubuskiego. Praca laureata Konkursu zostanie wydana w formie opowiadania i będzie stanowiła materiał promocyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim upowszechniający wiedzę o numerze alarmowym 112. Opowiadanie zostanie również udostępnione na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.
15 stycznia 2020

Konkurs na kartkę okolicznościową Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Lubuski Kurator Oświaty ogłasza konkurs na kartkę okolicznościową, która ma być wysyłana z życzeniami okolicznościowymi z okazji różnych uroczystości. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę okolicznościową dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).