14 listopada 2022

II Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Wszyscy Święci Europy”

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku zaprasza do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „Wszyscy Święci Europy – wpływ wybitnych postaci na cywilizację europejską i kulturę polską”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I–VIII szkół podstawowych. Szczegółowe informacje na stronie: https://sp5.e-swidnik.pl/aktualnosc-239-wszyscy_swieci_europy_ii_edycja_2022.html
10 listopada 2022

Konkurs „Dbam o środowisko”

Zakład Administracji Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych ANSŁ zaprasza 5 grudnia 2022 roku na akademicko-szkolny konkurs wiedzy dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych „Dbam o środowisko”. Konkurs ma służyć podniesieniu świadomości ekologicznej młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska, jak i uwypuklenie występujących zagrożeń dla jakości środowiska. Dodatkowym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów oraz zachęcanie ich do kreatywnej pracy indywidualnej i grupowej.
9 listopada 2022

Projekt zmian podstawy programowej z przedmiotu technika

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, z uwagi na proponowaną przez Ministra Edukacji i Nauki modyfikację podstawy programowej, która  zmieni warunki realizacji przedmiotu technika w nowym roku szkolnym, przekazuję informacje o zmianach.  Poniżej znajdą Państwo odnośniki do propozycji rozporządzenia zmieniającego oraz niektóre z zapisów proponowanych zmian.
8 listopada 2022

II edycja konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla obu krajów. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.
4 listopada 2022

Nawigacja w każdą pogodę – bezpłatny program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży

Nawigacja w każdą pogodę to nowoczesny program diagnostyczno-profilaktyczny oparty o aplikację internetową adresowany do starszych klas szkoły podstawowej oraz do szkół ponadpodstawowych. Został on opracowany w zeszłym roku szkolnym w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zrealizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej dzięki wsparciu MEiN.
W minionym roku z materiałów i wsparcia mentorskiego skorzystało ponad 1 000 szkół w całej Polsce.
4 listopada 2022

Konkurs „W służbie państwu i obywatelom. 100 – lecie Służby Cywilnej w Polsce”. Wyniki etapu szkolnego.

100 Lecie SC
Dnia 3 listopada został przeprowadzony etap szkolny konkursu pt.: „W służbie państwu i obywatelom. 100 – lecie Służby Cywilnej w Polsce”. Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 10, 10 listopada 2022r. o godz. 10:00  zakwalifikowano 8 osób, które uzyskały największą ilość punktów. Zapraszamy uczestników finału wraz z opiekunami.