16 marca 2021

Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2021. Nowa perspektywa finansowa dla programów Erasmus+ i EKS.

Zapraszamy do rejestracji na Ogólnopolski Dzień Informacyjny. Podczas wydarzenia nastąpi oficjalna inauguracja nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz inicjatyw edukacyjnych zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wydarzenie odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku, o godzinie 9:30 w formule online.  
15 marca 2021

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Zarazić Matematyką”

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Zarazić Matematyką” organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, udział w konkursie jest nieodpłatny. Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
15 marca 2021

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii

Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Uczniowie są zmęczeni, apatyczni, odizolowani od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. Trzeba natychmiast temu przeciwdziałać. Razem ze specjalistami praktykami z zakresu psychologii MEiN przygotowało program wsparcia dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.
15 marca 2021

Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osadzonych w aresztach śledczych. 
12 marca 2021

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021 – MEiN zaprasza do udziału!

W poniedziałek, 22 marca 2021 roku już raz trzeci odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Więcej informacji Link do relacji wraz z metryką szkoły/placówki zawierającą: pełną nazwę szkoły/placówki – organizatora wydarzeń, adres szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora szkoły/placówki, imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji. należy przesłać do 22 kwietnia 2021 r.
12 marca 2021

Ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych w klasach I-III od 15 marca 2021 r. w województwie lubuskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych województwa lubuskiego Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki, od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r., z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności na COVID-19, wprowadzone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas I-III szkół podstawowych m.in. w województwie lubuskim. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć w tzw. systemie „hybrydowym”, tj. naprzemiennym prowadzeniu zajęć w budynku szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.
11 marca 2021

Nowe obostrzenia w województwie lubuskim

W województwie lubuskim sytuacja epidemiczna jest szczególnie trudna, dlatego od 15 marca 2021 r. w klasach I-III szkoły podstawowej będzie obowiązywało nauczanie hybrydowe. Starsi uczniowie będą uczyć się na dotychczasowych zasadach. Nowe zasady bezpieczeństwa ogłoszone przez @MZ_GOV_PL w województwach o najwyższej liczbie zachorowań.
➡️mazowieckie – od 15 do 28 marca
➡️lubuskie – od 15 do 28 marca#edukacja #naukahybrydowa #szkoła pic.twitter.com/GOrsXE8xyx
11 marca 2021

Konkursy Przyrodnicze Puszczy Białowieskiej

Organizatorem konkursów jest portal puszcza.tv. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Klimatu i Środowiska, a projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na portalu puszcza.tv, w zakładce „KONKURSY” znajdują się regulaminy konkursów i elektroniczny formularz do zgłoszeń i wysyłania prac. Zakres i tematyka prac została dostosowana do sytuacji epidemicznej. Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba jechać do Puszczy Białowieskiej, wystarczy chęć zdobycia wiedzy lub poznania otaczającej przyrody i porównania jej z fauną i florą występującą w Białowieskim Parku Narodowym.
11 marca 2021

Diagnoza wpływu kształcenia na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy w szkołach województwa lubuskiego.

Diagnoza wpływu kształcenia na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy w szkołach województwa lubuskiego – raport końcowy Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubuskiego, na polecenie Lubuskiego Kuratora Oświaty, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego,  wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzili szereg działań m. in. przy użyciu uznanych narzędzi badawczych, których celem było określenie wpływu  kształcenia na odległość na pracę szkoły, zdefiniowanie problemów na jakie napotykali uczniowie i nauczyciele,
10 marca 2021

Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”

Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje VI Edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem konkursu jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym. Rejestracja uczestników potrwa do 24 marca 2021 roku.  
10 marca 2021

Spotkanie informacyjne online „Program eTwinning w szkole. Możliwości wykorzystania programu w pracy nauczyciela”

Szanowni Państwo. Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, Lubuski Kurator Oświaty i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zapraszają
na spotkania informacyjne, organizowane w ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim „Program  eTwinning w szkole. Możliwości wykorzystania programu w pracy nauczyciela”. Do udziału w spotkaniu zapraszamy nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy są zainteresowani realizacją projektów eTwinning,
8 marca 2021

„230 lat polskiego patriotyzmu – gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. Start pierwszego konkursu: „Poeta płonącej Warszawy”

By uczcić tegoroczne obchody 230 lat polskiego patriotyzmu Lubuski Urząd Wojewódzki organizuje konkursy o tematyce patriotycznej „230 lat polskiego patriotyzmu – gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. W imieniu Wojewody Lubuskiego zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym z czterech konkursów organizowanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia.
5 marca 2021

Program Stypendialny Horyzonty.

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego – EFC oraz Fundacja Rodziny Staraków realizuje Program Stypendialny Horyzonty dla uczniów klas ósmych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców. Program oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej przez cały okres nauki w wybranych liceach i technikach.