13 grudnia 2021

Program zapobiegania zachowaniom samobójczym

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści w oparciu o rekomendację Ośrodka Rozwoju Edukacji zwracamy się do Państwa z prośbą
o udział w ankiecie opracowanej przez Instytut Neurologii w Warszawie, dotyczącej zdrowia psychicznego i profilaktyki. Badanie prowadzone jest w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym  (Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025). Jednym
z zadań Programu jest opracowanie standardów postępowania i rozwój kompetencji wybranych grup zawodowych,
13 grudnia 2021

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „Hubal”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu jest organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Hubal”. Konkurs ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich  i  plastycznych,  rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci  i  młodzieży,  zapoznanie  dzieci  i  młodzieży  z  postacią  majora  H.  Dobrzańskiego  pseud.  „Hubal”, propagowanie czytelnictwa, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.
10 grudnia 2021

XXIX Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”

Uczniowie w wieku od lat 14 mogą wziąć udział w XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki lat 60. i 70. pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce” popularyzującym polską piosenkę oraz polskich autorów i kompozytorów. Odbędzie się on w dniach 15 i 16 czerwca 2022 r. w Wyszkowie. Organizatorami są: Prezes „Klubu 2012” i Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”.
W ramach festiwalu odbędzie się koncert Anny Jurksztowicz. Kierownictwo Artystyczne i Jury Festiwalu powierzono znanym artystom,
9 grudnia 2021

Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego z realizacji działań w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.

Poniżej zamieszczamy ogólne wytyczne oraz dwa załączniki: – wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” oraz – wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych/narzędzi do terapii (UWAGA: dotyczy wyłącznie wniosków B2). Organy prowadzące, które otrzymały wsparcie finansowe dla szkół, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wniosek B2 dyrektora szkoły) zobowiązane są do złożenia obu ww.
9 grudnia 2021

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Szanowni Państwo, zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2022 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Poniżej podajemy informacje dotyczące prawidłowego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
9 grudnia 2021

Pilotaż projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w  konkursie grantowym dotyczącym projektu pilotażowego  Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez konsorcjum wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
8 grudnia 2021

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego organizuje już XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, który jest kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jest to największy pod względem ilości uczestników i najdłużej organizowany konkurs o tej tematyce. Corocznie uczniowie z całego kraju nadsyłają ponad 1000 prac literackich, plastycznych oraz multimedialnych. Dzięki uczestnictwu w konkursie szlifują swoje talenty artystyczne, poznają historię najnowszą Polski oraz uczą się samodzielnie pracować ze źródłami historycznymi w sposób krytyczny.
6 grudnia 2021

Planowanie badań PISA 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych Uprzejmie informujmy, że w marcu 2022 roku rozpocznie się w Polsce ósma edycja Międzynarodowego programu oceny umiejętności uczniów, który znany jest jako PISA (Programme for International Student Assessment). Badanie PISA jest realizowane od 2000 roku co trzy lata. Badaniem objęci są 15-letni uczniowie z różnych krajów świata. Obecnie uczestniczy w nim ponad osiemdziesiąt państw z różnych części świata.
6 grudnia 2021

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Ogólnopolskie Igrzyska Optyczne”

Konkurs „Ogólnopolskie Igrzyska Optyczne” to wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Opolski i firmę Fielmann, skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, planujących zdawać egzamin maturalny np. z biologii, fizyki lub matematyki oraz dla osób interesujących się optyką czy budową oka. Uczniowie szkół rywalizować będą o atrakcyjne nagrody w tym o indeks na studia, zagraniczne wizyty studyjne czy bony pieniężne. Konkurs objęty został patronatem honorowym przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.
3 grudnia 2021

Wirtualne seminarium kontaktowe: „Znajdź szkołę partnerską z Niemiec!”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza nauczycieli z Polski i Niemiec do udziału w wirtualnym seminarium kontaktowym, które odbędzie się w dniach: 11, 13 i 18 stycznia 2022 roku. Seminarium jest skierowane do nauczycieli, którzy poszukują niemieckiej szkoły partnerskiej w celu realizacji projektów i wymian młodzieży.
3 grudnia 2021

Konkursy informatyczne dla uczniów szkół organizowane przez ODN w Górze

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze jest organizatorem konkursów informatycznych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2021/2022 organizuje 4 konkursy. Cele konkursów zakładają kształtowanie twórczych postaw u dzieci i młodzieży, a także rozwijanie ich zainteresowań informatycznych.
3 grudnia 2021

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Szanowni Państwo, ministrowie Przemysław Czarnek i Adam Niedzielski poinformowali rodziców i opiekunów o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podkreślili, że rekomendacja opiera się na udowodnionych danych naukowych świadczących o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki. Wskazali również, że Polska miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w tej grupie wiekowej. Prosimy o zapoznanie się z treścią listu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat