16 marca 2023

Zaproszenie do skorzystania z oferty edukacyjnej związanej z „Panoramą Racławicką”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza Państwa do skorzystania z oferty bezpłatnych lekcji online na temat historii dzieła „Panorama Racławicka” przygotowanych dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. W trakcie lekcji online pracownik Muzeum Narodowego przedstawi najciekawsze zagadnienia dotyczące malowidła stanowiącego zabytek o wybitnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego, nieznane fakty oraz intrygujące anegdoty związane z dziełem. Muzeum „Panorama Racławicka” proponuje 5 odrębnych lekcji, które mogą stać się cyklem spotkań.
16 marca 2023

Konkurs Młody Krytyk Teatralny

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. są organizatorami konkursu na recenzję spektaklu Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Zemsta w reż. Andrzeja Ozgi. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubuskiego do wzięcia udziału w Konkursie MŁODY KRYTYK TEATRALNY. Konkurs został objęty patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
15 marca 2023

Miejsca i terminy organizacji etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych 2022/2023

Informujemy o terminach i miejscu organizacji etapów wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych. Rejon 1 – Gorzowski, Strzelecko-drezdenecki, Miasto Gorzów Wlkp. Rejon 2 – Międzyrzecki, Świebodziński Rejon 3 – Słubicki, Sulęciński Rejon 4 – Nowosolski, Wschowski Rejon 5 – Zielonogórski, Krośnieński, Miasto Zielona Góra Rejon 6 – Żarski, Żagański Miejsca organizacji etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych 2022/2023 Typ szkoły Konkurs Lokalizacja KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Język Niemiecki 12 kwietnia 2023 r.
10 marca 2023

VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na poligonie drawskim 2023

VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Mundurowych na poligonie drawskim odbędą się w terminie od 22 do 25 maja 2023 r. W tegorocznej edycji mistrzostw udział wezmą dwadzieścia cztery pięcioosobowe drużyny. Udział w mistrzostwach jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztów wyżywienia i mediów. Zgłoszenie należy przesłać do 31.03.2023 r. do sekretariatu mistrzostw ZSP w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski (decyduje kolejność zgłoszeń), tel. 943616356, fax 943616803, adres mail: sekretariat@zspkaliszpom.dlaedu.pl, strona www.:https://zspkalisz.edupage.org/
10 marca 2023

Miejsca organizacji I część zawodów centralnych (III stopnia) Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2022/2023

I część zawodów centralnych (III stopnia) Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 2022/2023 odbędzie 16 marca o godzinie 10:00. W tym roku wyjątkowo wyznaczono kilka miejsc organizacji: dla uczniów z Gorzowa – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp., ul. Puszkina 31; dla pozostałych uczniów – Terenowy Zespół Wizytatorów w Żarach, ul. 1 Maja 3a (1 piętro). Zwracam uwagę, że w Zielonej Górze, w tym samym dniu,
10 marca 2023

Druga edycja konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Archiwa Państwowe zapraszają uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i ich nauczycieli do udziału w drugiej edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Celem konkursu jest nie tylko poznanie historii rodzinnej oraz zainteresowanie tematyka poszukiwań genealogicznych, ale również rozbudzenie zainteresowania kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej narodu i państwa. Ważnym aspektem inicjatywy jest także rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych uczniów.
9 marca 2023

Oferta edukacyjna dla uczniów z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie

Obszarem działań edukacyjnych Centrum Weterana jest upowszechnianie wiedzy na temat zaangażowania Wojska Polskiego w działania na rzecz światowego pokoju. Zajęcia organizowane są bezpłatne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą https://www.wojsko-polskie.pl/weterani/ZEiT/  
9 marca 2023

HISTHACK – pierwszy maraton programowania dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowany przez IPN

W dniach 13-14 kwietnia 2023 r. Instytut Pamięci Narodowej w ramach Kongresu Pamięci Narodowej organizuje HISTHACK – maraton programowania dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych z całej Polski. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział sześcioosobowe grupy składające się z 5 uczniów tej samej szkoły oraz nauczyciela reprezentującego tę samą placówkę. Zadaniem uczestników w pierwszym etapie konkursu będzie opracowanie koncepcji scenariusza historyczno-edukacyjnej gry komputerowej związanej z historią Polski w latach 1917 – 1990. Termin zgłoszenie zespołu: do 14 marca 2023 r.
9 marca 2023

Niebieskie Igrzyska 2023 dla przedszkoli i szkół

logo niebieskie igrzyska
Szanowni Państwo, W Polsce i na świecie kwiecień ma kolor niebieski. Jest to Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, a 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe z całej Polski do przyłączenia się do Niebieskich Igrzysk 2023 – www.niebieskieigrzyska.pl. Jest to wydarzenie o charakterze edukacyjnym i sportowo-integracyjnym. Niebieskie Igrzyska mają pokazać, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.
9 marca 2023

Międzynarodowy Konkurs Graficzny- Kapsuła Czasu.

Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie wraz z firmami: BBZ Polska, Drukarnią Skleniarz, Wykrojniki.pl, System Druk, Domem Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii oraz Radą Rodziców przy Zespole Szkół Poligraficzno – Medialnych zaprasza uczniów techników i liceów w kraju i za granicą do udziału w Międzynarodowym Konkursie Graficznym- Kapsuła Czasu.
9 marca 2023

XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej – przedłużony termin

Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej. Na prace czekamy do 12 kwietnia. Uczniowie z klas IV-VI (kategoria I konkursu) oraz VII -VIII (kategoria II konkursu) szkół podstawowych z całej Polski mogą napisać opowiadanie o objętości ok. 6 stron tekstu na jeden z poniższych tematów: własne doświadczenie sportowe, fabularyzacja losów znanych sportowców, idea fair play i szacunku dla innych,  radość z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
7 marca 2023

Spotkanie Erasmus + w Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Właśnie dobiegło końca spotkanie uczniów z Hiszpanii, Irlandii z uczniami Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp. Na cały tydzień zaplanowano mnóstwo wydarzeń, aktywności, lekcji czy zabaw. W tym czasie uczniowie poznawali tańce narodowe każdego z państw uczestniczących w tym spotkaniu. Poza tym uczyli się piosenki projektowej skomponowanej specjalnie na to spotkanie. Każdy dzień to dużo śmiechu, odkrywania czegoś nowego, poznawania się nawzajem. Wszystkie przygotowane przez nas działania miały na celu integrację uczestników.
7 marca 2023

III Nabór na kandydatów na obrońców z urzędu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki i również przed odwoławczą komisją dyscyplinarną dla nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa lubuskiego W art. 85d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) zawarto przepis upoważniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalenia, w drodze zarządzenia, listy obrońców z urzędu, którzy będą powoływani przez przewodniczących składów orzekających w sprawach, w których rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie wobec nauczyciela kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodu,