2022

27 czerwca 2022

Uroczystość zakończenia zajęć edukacyjnych w województwie lubuskim w roku szkolnym 2021/2022.

24 czerwca 2022 r. w  Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie odbyła się wojewódzka uroczystość zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022. Całość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli do szkoły, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Gospodarzami byli Wójt Gminy Pszczew Józef Piotrowski, dyrektor szkoły Halina Banaszkiewicz oraz pracownicy szkoły.
24 czerwca 2022

Program LKO dla szkół podstawowych – ankieta ewaluacyjna

Szanowni Państwo Dyrektorzy W związku z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 na naszej stronie internetowej w Systemie Ankiet zamieściliśmy ankietę ewaluacyjną skierowaną do wszystkich Dyrektorów Szkół Podstawowych województwa lubuskiego uczestniczących w Programie Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej”, w tym szczególnie do tych, które w bieżącym roku szkolnym realizowały Plan szkolnych działań naprawczych. Dyrektorów wszystkich szkół prosimy o wypełnienie ankiety po uzyskaniu i analizie wyników egzaminu ósmoklasisty w terminie do 20 lipca 2022 r.
23 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego   Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil przez każdego ucznia, nauczyciela, rodzica. Kończy się rok szkolny 2021/2022, czas wytężonej pracy całej społeczności szkolnej, okres wielu sukcesów i radości, ale również niepokoju spowodowanego pandemią COVID 19 oraz wojną na Ukrainie. Doceniając całoroczną pracę nauczycieli, przekazuję słowa uznania i podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia,
23 czerwca 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja 2022”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Wszelkie informacje dostępne są na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja-2023
23 czerwca 2022

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBA- przesunięcie terminu

Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację w Ukrainie oraz w poczuciu solidarności z naszymi sąsiadami podjęto decyzję o przesunięciu terminu planowanej Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu OSOBA, pt. Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna ‒ interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich na 15 grudnia 2022 roku. Załączniki KOMUNIKAT - PRZESUNIĘCIE TERMINU KONFERENCJI (1) Data: 2022-06-23, rozmiar: 190 KB
23 czerwca 2022

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2022 r.

centrum doradztwa i info dla romow
Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2021/2022. Załączniki karta-zglosz-2022 Data: 2022-06-23, rozmiar: 30 KB regulamin-2022 Data: 2022-06-23, rozmiar: 50 KB Pobierz wszystkie pliki
21 czerwca 2022

Sprawozdawczość z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r) udostępniono wzory sprawozdań dotyczących realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.   Sprawozdania należy złożyć w następujących terminach: dyrektor szkoły do organu prowadzącego: do 31 sierpnia br., organ prowadzący do Wojewody Lubuskiego – do 15 września br.   Prosimy o wysyłkę sprawozdań na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim ul.
21 czerwca 2022

Mobilne Centrum Edukacyjne w gorzowskich szkołach

W dniach od 20 do 21 czerwca 2022 r. na zaproszenie Lubuskiego  Kuratora Oświaty, w ramach funkcjonowania Regionalnego Punktu Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Pokoju, uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 15 im Wojska Polskiego oraz Zespołu Szkół nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim odwiedziło Mobilne Centrum Edukacyjne. Mobilne Centrum Edukacyjne to multimedialna klaso-pracownia „iLAB”, w której trenerzy podczas dwudniowych warsztatów zaprezentowali uczniom nowoczesne technologie z zakresu wirtualnej nauki,
21 czerwca 2022

„GIANTS” (Giant Step for a New Education) – Erasmus + w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim

„GIANTS” (Giant Step for a New Education) – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim zbliża się do podsumowania projektu Erasmus+ w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229) w sektorze Edukacja Szkolna. Projekt realizowany był w latach 2019-2022. W projekcie uczestniczyło 5 szkół podstawowych: z Grecji, Finlandii, Czech, Polski i Hiszpanii, a grupą docelową byli uczniowie w wieku od 6-12 lat.
21 czerwca 2022

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim pełni funkcję Regionalnego Punktu Informacyjnego (RPI) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dla województwa lubuskiego, na mocy uchwały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Erasmus+. Celem Regionalnych Punktów Informacyjnych FRSE jest przekazywanie informacji o edukacyjnych programach unijnych. Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
21 czerwca 2022

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to organizacja międzynarodowa powołana przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku. Patronat nad PNWM sprawują prezydenci obu krajów, a najwyższemu gremium PNWM – Radzie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – przewodniczy z polskiej strony Minister Edukacji i Nauki. PNWM finansowo oraz merytorycznie wspiera spotkania uczniów, a także projekty organizowane przez i dla nauczycieli. Załączniki Pismo_Min._Piontkowskiego_na_www Data: 2022-06-21, rozmiar: 277 KB
17 czerwca 2022

„Mierzymy się ze smogiem”

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w wyjątkowym projekcie ekologicznym ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa! Szkoły, które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie, mają szansę na 1 z 1200 czujników smogu i angażujące zajęcia ekologiczne dla swoich uczniów! UWAGA! Akcja „1200 czujników smogu” skierowana jest wyłącznie do szkół OSE – Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej*! Na czym polega ta wyjątkowa BEZPŁATNA akcja i dlaczego warto wziąć w niej udział? W ramach projektu wybrane szkoły otrzymają: urządzenie pomiarowe jakości powietrza i tablicę LED do wyświetlania wyników,
17 czerwca 2022

Konkurs „Moje kosmiczne wakacje”

Polska Agencja Kosmiczna po raz kolejny zaprasza uczniów i uczennice szkół podstawowych do twórczej zabawy podczas letnich miesięcy. Dzieląc się swoją pasją do odkrywania tajemnic Wszechświata, można przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Załączniki MKW-grafika Data: 2022-06-17, rozmiar: 719 KB Moje kosmiczne wakacje-Regulamin 2022 Data: 2022-06-17, rozmiar: 247 KB Pobierz wszystkie pliki
17 czerwca 2022

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkól ponadpodstawowych „Wakacyjna GeoFotka”

Szanowni Państwo, Katedra Geologii Stosowanej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat geologii poprzez podniesienie zainteresowania przyrodą nieożywioną w okresie wyjazdów wakacyjnych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w czasie wyjazdów wakacyjnych fotografii obiektów geologicznych i krótkiego opisu tych obiektów. Załączniki wakacyjna-geofotka-2022 Data: 2022-06-17, rozmiar: 711 KB Zalacznik-1_oswiadczenie-PELNOLETNI-1-1 (1) Data: 2022-06-17, rozmiar: 177 KB Zalacznik2_oswiadczenie-NIEPELNOLETNI-1-1 Data: 2022-06-17,