16 grudnia 2022

Zalecenia postępowań dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że Minister Zdrowia wydał Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole (Dz. Urz. Min. Zdr. 2022 r. poz. 116).

Umieszczono w nim zalecenia postępowania dotyczące opieki w szkole nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką.

Zalecenia zostały opracowane przez odpowiednie towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z postanowieniami ich statutów.

Realizacja obowiązków szkoły, kadry zarządzającej i nauczycieli wynikająca m.in. z art. 5 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, będzie mogła być obecnie wspierana przez powyższe Zalecenia.

Obwieszczenie dostępne jest na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/116/.