30 grudnia 2022

PROGRAM EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNY W ZAKRESIE PRÓCHNICY ZĘBÓW DLA MŁODZIEŻY

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych,

zachęcamy Państwa do udziału w Programie edukacyjno-profilaktycznym w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży nadzorowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Obecnie w ramach Programu realizowanych jest 5 projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi 6,76 mln zł. Działania skierowane są przede wszystkim do grupy docelowej zamieszkałej na obszarach wiejskich lub miastach do 20 tys. osób.

Celem głównym Programu jest wzrost wiedzy uczniów na temat zasad profilaktyki próchnicy zębów i zasad higieny jamy ustnej.

Szczegółowe informacje o Programie oraz podmiotach realizujących projekty w ramach Programu dostępne są pod adresem:

https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/program-profilaktyki-prochnicy-zebow-dla-mlodziezy