21 grudnia 2022

Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
woj. lubuskiego

 

W związku z zakończeniem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023, zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia przedmiotowej dotacji zgodnie z tabelą „gminy – podsumowanie roczne”.

Ww. druk dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Wzory wniosków”. lub klikając w link bezpośredni.

Rozliczenie z realizacji programu, wraz z kopią przelewu bankowego potwierdzającego zwrot kwot niewykorzystanej dotacji, należy przekazać w wersji papierowej na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r.