Kategoria: Monitorowanie

22 maja 2019

Od 24 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. w trybie działań doraźnych zostanie przeprowadzone monitorowanie realizacji podstawy programowej

Szanowni Państwo,

W okresie od 24 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. w trybie działań doraźnych zostanie przeprowadzone monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Arkusz do przeprowadzenia monitorowania od 24 maja 2019 r. będzie dostępny na platformie SEO2. Monitorowaniem objęte są szkoły ogólnodostępne oraz specjalne, publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych, dla dorosłych oraz młodzieży we wszystkich typach szkół, z wyłączeniem szkół policealnych. (więcej…)

Załączniki

22 maja 2019

Monitorowanie podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

w okresie od 24 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. w trybie działań doraźnych zostanie przeprowadzone monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Monitorowaniem objęte są szkoły ogólnodostępne oraz specjalne, publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych, dla dorosłych oraz młodzieży we wszystkich typach szkół, z wyłączeniem szkół policealnych.

Dokładne informacje znajdą Państwo w zakładce Nadzór pedagogiczny – Monitorowanie

 (-) Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty

 

22 lutego 2019

Zakończenie monitorowania obszaru I i III

W związku z zakończeniem monitorowania:

  • obszaru I „Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa” (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze – 100%);
  • obszaru III „Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki” (publiczne szkoły podstawowe – 100% szkół, w których uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauki)

uprzejmie proszę o niewypełnianie na platformie SEO arkuszy ankiet nr 89 (obszar I) oraz 90.

 

Przypominam, że obecnie prowadzone jest monitorowanie obszaru II „Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania”, któremu podlegają  publiczne szkoły podstawowe, ogólnodostępne i specjalne, z wyłączeniem szkół podstawowych dla dorosłych – 100%.

W przypadku zespołu szkół, proszę wybierać arkusz przypisany do szkoły podstawowej, a nie zespołu. Nie wypełniamy także ankiet przypisanych do gimnazjum.

W przypadku problemów technicznych, proszę o kontakt z Panią Sylwią Czaplą,
tel. 95 725 50 30, e-mail: s.czapla@ko-gorzow.edu.pl.

 

(-) Ewa Rawa

15 lutego 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Informuję, że na platformie SEO2 dostępna jest już ankieta nr 91,  dotycząca  monitorowania prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.

 

Monitorowaniu podlegają publiczne szkoły podstawowe ogólnodostępne i specjalne, z wyłączeniem szkół podstawowych dla dorosłych.

Monitorowanie ww. obszaru proszę zakończyć do 01 marca 2019 r.

 (-) Ewa Rawa

14 stycznia 2019

Monitorowanie w roku szkolnym 2018/2019

W związku z przeprowadzaniem monitorowania w roku szkolnym 2018/2019, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

 

znajdą Państwo tekstowe wersje formularzy arkuszy (w formacie .doc i .pdf).

 

Monitorowaniu podlegają następujące obszary:

  1. Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze – 100%).
  2. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania (publiczne szkoły podstawowe, ogólnodostępne i specjalne, z wyłączeniem szkół podstawowych dla dorosłych – 100%).
  3. Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki (publiczne szkoły podstawowe – 100% szkół, w których uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauki).
  4. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych (wszystkie typy szkół – szkoły wskazane przez Kuratora Oświaty).

 

Proszę na bieżąco zaznajamiać się z komunikatami zamieszczanymi przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

 (-) Ewa Rawa

18 stycznia 2018

Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

W związku z planowanym przeprowadzeniem monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny znajdą Państwo tekstową wersję formularza arkusza oraz harmonogram monitorowania. Arkusz monitorowania będzie dostępny dla dyrektorów szkół na platformie  www.seo2.npseo.pl od 18 stycznia 2018 r.

Proszę sprawdzić dostępność logowania do platformy oraz aktualność danych dotyczących szkół.

Załączniki

5 stycznia 2018

PILNE! – Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek
województwa lubuskiego

 

Przy wypełnianiu ankiety monitorowania dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej prosimy zwracać uwagę na NUMER ARKUSZA!

  • Arkusz nr 85 wybierają i wypełniają dyrektorzy wszystkich przedszkoli oraz szkół.
  • Arkusz nr 86 dodatkowo wybierają i wypełniają dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wypełnia zatem dwa arkusze: Arkusz nr 85 – dla szkoły podstawowej oraz Arkusz nr 86 dla oddziałów przedszkolnych. Wybierając w arkuszu 86 typ jednostki proszę zaznaczyć „przedszkole”.

Pozostali dyrektorzy wypełniają TYLKO Arkusz nr 85.

29 grudnia 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach

W okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. będzie przeprowadzone monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach (we wszystkich typach szkół). Prosimy o wypełnianie ankiet on-line na stronie internetowej www.seo2.npseo.pl.

Dyrektorów, którzy dotychczas nie korzystali z platformy seo2.npseo.pl prosimy o dokonanie na niej rejestracji, aby w momencie udostępnienia ankiet monitorowania posiadali Państwo hasła do zalogowania się na platformie, natomiast Tych Państwa Dyrektorów, którzy korzystali wcześniej z platformy seo2.npseo.pl prosimy o zweryfikowanie aktualnego hasła i loginu.

Dodatkowe informacje umieszczone są w zakładce Nadzór pedagogiczny – Monitorowanie.
Osoba do kontaktu: Sylwia Czapla wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., tel.: 095 7255030, mail: s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

 

UWAGA:

Przy wypełnianiu ankiety monitorowania dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej prosimy zwracać uwagę na NUMER ARKUSZA!

Arkusz nr 85 wybierają i wypełniają dyrektorzy wszystkich przedszkoli oraz szkół.

Arkusz nr 86 dodatkowo wybierają i wypełniają dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wypełnia zatem dwa arkusze: Arkusz nr 85 – dla szkoły podstawowej oraz Arkusz nr 86 dla oddziałów przedszkolnych. Wybierając w arkuszu 86 typ jednostki proszę zaznaczyć „przedszkole”.

Pozostali dyrektorzy wypełniają TYLKO Arkusz nr 85.

14 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich publicznych i niepublicznych szkołach oraz przedszkolach

Ze względu na konieczność zbadania jak zafunkcjonowały wprowadzone od 1 września 2017 r. rozwiązania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów rozpocznie się od 2 stycznia 2018 r. i będzie trwało do 31 stycznia 2018 r.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Proszę o wypełnienie zamieszczonego tam formularza, dostępnego wcześniej w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyrektorów, którzy dotychczas nie korzystali z platformy seo2.npseo.pl proszę o dokonanie na niej rejestracji, aby w momencie udostępnienia ankiet monitorowania posiadali Państwo hasła do zalogowania się na platformie, natomiast Tych Państwa Dyrektorów, którzy korzystali wcześniej z platformy seo2.npseo.pl proszę o zweryfikowanie aktualnego hasła i loginu.

 

Harmonogram monitorowania organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół w załączeniu.

 

 

 (-) Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty

Załączniki

dodatkowe_informacje
Data: 2017-12-27, rozmiar: 14 KB
arkusz monitorowania
Data: 2017-12-01, rozmiar: 394 KB
arkusz monitorowania
Data: 2017-12-01, rozmiar: 89 KB
Harmonogram monitorowania.
Data: 2017-11-15, rozmiar: 286 KB