22 lutego 2019

Zakończenie monitorowania obszaru I i III

W związku z zakończeniem monitorowania:

  • obszaru I „Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa” (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze – 100%);
  • obszaru III „Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki” (publiczne szkoły podstawowe – 100% szkół, w których uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauki)

uprzejmie proszę o niewypełnianie na platformie SEO arkuszy ankiet nr 89 (obszar I) oraz 90.

 

Przypominam, że obecnie prowadzone jest monitorowanie obszaru II „Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania”, któremu podlegają  publiczne szkoły podstawowe, ogólnodostępne i specjalne, z wyłączeniem szkół podstawowych dla dorosłych – 100%.

W przypadku zespołu szkół, proszę wybierać arkusz przypisany do szkoły podstawowej, a nie zespołu. Nie wypełniamy także ankiet przypisanych do gimnazjum.

W przypadku problemów technicznych, proszę o kontakt z Panią Sylwią Czaplą,
tel. 95 725 50 30, e-mail: s.czapla@ko-gorzow.edu.pl.

 

(-) Ewa Rawa