29 grudnia 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach

W okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. będzie przeprowadzone monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach (we wszystkich typach szkół). Prosimy o wypełnianie ankiet on-line na stronie internetowej www.seo2.npseo.pl.

Dyrektorów, którzy dotychczas nie korzystali z platformy seo2.npseo.pl prosimy o dokonanie na niej rejestracji, aby w momencie udostępnienia ankiet monitorowania posiadali Państwo hasła do zalogowania się na platformie, natomiast Tych Państwa Dyrektorów, którzy korzystali wcześniej z platformy seo2.npseo.pl prosimy o zweryfikowanie aktualnego hasła i loginu.

Dodatkowe informacje umieszczone są w zakładce Nadzór pedagogiczny – Monitorowanie.
Osoba do kontaktu: Sylwia Czapla wizytator Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., tel.: 095 7255030, mail: s.czapla@ko-gorzow.edu.pl

 

UWAGA:

Przy wypełnianiu ankiety monitorowania dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej prosimy zwracać uwagę na NUMER ARKUSZA!

Arkusz nr 85 wybierają i wypełniają dyrektorzy wszystkich przedszkoli oraz szkół.

Arkusz nr 86 dodatkowo wybierają i wypełniają dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wypełnia zatem dwa arkusze: Arkusz nr 85 – dla szkoły podstawowej oraz Arkusz nr 86 dla oddziałów przedszkolnych. Wybierając w arkuszu 86 typ jednostki proszę zaznaczyć „przedszkole”.

Pozostali dyrektorzy wypełniają TYLKO Arkusz nr 85.