22 maja 2019

Monitorowanie podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

w okresie od 24 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. w trybie działań doraźnych zostanie przeprowadzone monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Monitorowaniem objęte są szkoły ogólnodostępne oraz specjalne, publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych, dla dorosłych oraz młodzieży we wszystkich typach szkół, z wyłączeniem szkół policealnych.

Dokładne informacje znajdą Państwo w zakładce Nadzór pedagogiczny – Monitorowanie

 (-) Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty