15 lutego 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Informuję, że na platformie SEO2 dostępna jest już ankieta nr 91,  dotycząca  monitorowania prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.

 

Monitorowaniu podlegają publiczne szkoły podstawowe ogólnodostępne i specjalne, z wyłączeniem szkół podstawowych dla dorosłych.

Monitorowanie ww. obszaru proszę zakończyć do 01 marca 2019 r.

 (-) Ewa Rawa