5 stycznia 2018

PILNE! – Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek
województwa lubuskiego

 

Przy wypełnianiu ankiety monitorowania dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej prosimy zwracać uwagę na NUMER ARKUSZA!

  • Arkusz nr 85 wybierają i wypełniają dyrektorzy wszystkich przedszkoli oraz szkół.
  • Arkusz nr 86 dodatkowo wybierają i wypełniają dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Dyrektor szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wypełnia zatem dwa arkusze: Arkusz nr 85 – dla szkoły podstawowej oraz Arkusz nr 86 dla oddziałów przedszkolnych. Wybierając w arkuszu 86 typ jednostki proszę zaznaczyć „przedszkole”.

Pozostali dyrektorzy wypełniają TYLKO Arkusz nr 85.