14 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich publicznych i niepublicznych szkołach oraz przedszkolach

Ze względu na konieczność zbadania jak zafunkcjonowały wprowadzone od 1 września 2017 r. rozwiązania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów rozpocznie się od 2 stycznia 2018 r. i będzie trwało do 31 stycznia 2018 r.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Proszę o wypełnienie zamieszczonego tam formularza, dostępnego wcześniej w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dyrektorów, którzy dotychczas nie korzystali z platformy seo2.npseo.pl proszę o dokonanie na niej rejestracji, aby w momencie udostępnienia ankiet monitorowania posiadali Państwo hasła do zalogowania się na platformie, natomiast Tych Państwa Dyrektorów, którzy korzystali wcześniej z platformy seo2.npseo.pl proszę o zweryfikowanie aktualnego hasła i loginu.

 

Harmonogram monitorowania organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół w załączeniu.

 

 

 (-) Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty

Załączniki

Harmonogram monitorowania.
Data: 2017-11-15, rozmiar: 286 KB
arkusz monitorowania
Data: 2017-12-01, rozmiar: 89 KB
arkusz monitorowania
Data: 2017-12-01, rozmiar: 394 KB
dodatkowe_informacje
Data: 2017-12-27, rozmiar: 14 KB