2023

12 grudnia 2023

Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego z realizacji działań w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2023 rok

Poniżej zamieszczamy ogólne wytyczne oraz dwa załączniki: – wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” oraz
– wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych/narzędzi do terapii (UWAGA: dotyczy wyłącznie wniosków B2). Organy prowadzące, które otrzymały wsparcie finansowe dla szkół, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wniosek B2 dyrektora szkoły) zobowiązane są do złożenia obu ww.
12 grudnia 2023

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Szanowni Państwo, zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2024 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Załączniki Wzór sprawozdania finansowego Data: 2023-12-12, rozmiar: 41 KB
7 grudnia 2023

Program Wspierania Zdolności i Talentów IV edycja „Lubuscy poszukiwacze talentów” – podsumowanie

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli województwa lubuskiego Zakończyła się IV edycja Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” realizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Celem Programu było wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w zakresie podejmowania działań zmierzających do rozwoju zdolności, zainteresowań i talentów uczniów, jako jednego z najważniejszych zadań edukacji.
6 grudnia 2023

Warsztaty dla pracowników oświatowych – Polskie Towarzystwo Alergologiczne

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z oferta warsztatów w ramach kampanii „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?” organizowanych przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Celem kampanii jest wyposażenie pracowników szkół podstawowych w wiedzę teoretyczną pozwalającą na podjęcie odpowiednich działań nakierowanych na udzielenie pomocy uczniowi doświadczającemu ataku astmy, wstrząsu anafilaktycznego czy nasileniu objawów innej – wymienionej w tytule kampanii – choroby alergicznej. Załączniki PTA - informacja Data: 2023-12-06,
4 grudnia 2023

Pobierz bajkę „Pożyteczna przygoda”

„Pożyteczna przygoda” to bajka przeznaczona dla dzieci w wieku 7-9 lat, której celem jest wspieranie dzieci w budowaniu zdrowej relacji z jedzeniem oraz edukacja w zakresie identyfikowania i nazywania podstawowych emocji. Oprócz samej bajki, publikacja zawiera również treści merytoryczne przeznaczone dla rodziców i nauczycieli, które ułatwiają pracę z tekstem oraz podpowiadają, jak w praktyczny sposób rozmawiać z dziećmi o uważności w jedzeniu.
4 grudnia 2023

Akademia Wilczków Morskich

Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Szanowni Państwo! W imieniu Politechniki Morskiej w Szczecinie zapraszamy dzieci i młodzież klas 2-6 Szkół Podstawowych do udziału w warsztatach pt. Akademia Wilczka Morskiego. Projekt jest pierwszym w regionie, kompleksowym programem popularyzacji nauki wśród dzieci i młodzieży z zakresu gospodarki morskiej i powiązanych sektorów. Załączniki Akademia Wilczka plakat Data: 2023-12-04, rozmiar: 3 MB Regulamin Data: 2023-12-04, rozmiar: 320 KB Pobierz wszystkie pliki
4 grudnia 2023

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe!

  Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy gwarantują wydanie „Zaświadczenia na druku MEN/MEiN”, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy twierdzą ponadto, że certyfikat ten jest uznawany przez pracodawców krajowych i zagranicznych. Informacja ta jest nieprawdziwa i nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.
30 listopada 2023

Organizacja konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

eskp
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024.