6 października 2023

Spotkanie: możliwości Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza przedstawicieli uczelni, szkół, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, samorządów oraz związków i klubów sportowych do udziału w spotkaniu informacyjnym dla województwa lubuskiego nt. oferty sektorów Erasmus+ i możliwości finansowania projektów międzynarodowych, które odbędzie się 10 października 2023 r., godz. 8:30 – 15:15, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Licealnej 9.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się między innymi:

  • jakie możliwości współpracy międzynarodowej mają uczelnie, organizacje i instytucje działające na rzecz młodzieży lub kadry kształcącej bądź nadzorującej kształcenie przyszłych profesjonalistów, w ramach programu Erasmus+,
  • jak rozwijać swoją organizację/instytucję w dziedzinie partnerstw współpracy z instytucjami kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz edukacji wyższej,
  • w jaki sposób promować projekty w dziedzinie mobilności, innowacji, sportu oraz zdrowego trybu życia,
  • jakie możliwości oferuje program Erasmus+ dla współpracy pomiędzy sektorami edukacji, np. zawodowej lub wyższej a sektorem biznesu.

Z zaproszenia mogą skorzystać wszyscy zainteresowani podejmowaniem działań w sektorze Erasmus+ Szkolnictwo Zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Erasmus+ Sport oraz w ramach projektów wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym:

  • pracownicy uczelni, szkół, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, i innych typów instytucji, pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe w partnerstwach z uczelniami,
  • pracownicy dydaktyczni i naukowo-badawczy wszystkich dyscyplin, a także administracyjnych, technicznych i innych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego,
  • pracownicy stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i klubów/federacji sportowych zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji,
  • pracownicy działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,
  • koordynatorzy uczelnianych i wydziałowych programu Erasmus+ ,
  • edukatorzy zainteresowani rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu do i z Zielonej Góry oraz koszty ewentualnego zakwaterowania. 

Rejestracja będzie otwarta do 9 października lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do rejestracji 

 

Wydarzenie jest organizowane przez Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Poznań przy wsparciu Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Załączniki

Erasmus cross
Data: 2023-10-06, rozmiar: 298 KB