25 października 2023

Po konferencji „Ocenianie wewnątrzszkolne w procesie edukacyjnym”

Szanowni Państwo,
Konferencja LKO „Ocenianie wewnątrzszkolne w procesie edukacyjnym”, organizowana w dniu 24 października 2023 r., spotkała się z dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Tym bardziej jest nam przykro z powodu problemów technicznych oraz konieczności zakończenia konferencji przed godziną 12.00, przez co nie został zaprezentowany przez panią Sylwię Czaplę temat „Ocenianie wewnątrzszkolne – uwagi i wnioski zewnętrznego nadzoru pedagogicznego”. Ponieważ prezentacja zawiera istotne uwagi dotyczące tematyki przeprowadzanych w szkołach kontroli w trybie działań doraźnych w obszarze: ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów, zachęcamy do zapoznanie się z jej treścią.

Wyrażamy nadzieję, że zagadnienia prezentowane podczas konferencji zainspirują Dyrektorów Szkół do analizy stosowanego w szkole oceniania wewnątrzszkolnego i wewnątrzszkolnej dyskusji/debaty oceniającej jego wpływ na stosunek uczniów do nauki i ich osiągnięcia, w tym na egzaminach zewnętrznych.

Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa raz jeszcze przekazuje podziękowania za przygotowanie wystąpień i ich wygłoszenie podczas konferencji, zaproszonym prelegentom: pani profesor Iwonie Grzegorzewskiej, pani profesor Renacie Nadobnik, pani dyrektor Marzenie Pulik-Sowińskiej, panu dyrektorowi Mariuszowi Biniewskiemu, a także przedstawicielkom Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim: st. wizytator Sylwii Czapli i st. wizytator Grażynie Kołogreckiej-Dul oraz panu dyrektorowi Grzegorzowi Tomczakowi.

W załączeniu – agenda konferencji oraz przekazane nam prezentacje zaprezentowane podczas konferencji.

Załączniki