4 października 2023

Program Trzymaj Formę

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele, rodzice, uczniowie!

Zapraszamy serdecznie do włączenia się w realizację ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę”, który jest odpowiedzią Państwowej Inspekcji Sanitarnej na ogromny problem zdrowotny, jakim jest nadwaga i otyłość. Program adresowany jest do uczniów klas V – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Celem przedsięwzięcia jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia, w szczególności zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Rejestracja szkół do XVII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” oraz szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie www.trzymajforme.pl/. Szkoły, które zarejestrują się do 30.11.2023 r., otrzymują bezpłatnie materiały edukacyjne. Szkoły, które mają już konto w systemie, prosimy o zalogowanie się złożenie deklaracji na stronie internetowej programu. Szkoły, które jeszcze nie założyły konta, prosimy o wypełnienie formularza.

Uczniowie zainteresowani zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia mogą wziąć udział w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę”.

 

baner z dziećmi trzymającymi planszę z nazwą programu