4 października 2023

Kampania „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?”

Polskie Towarzystwo Alergologiczne uruchomiło kampanię „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?”, której celem jest wyposażenie pracowników szkół podstawowych w wiedzę pozwalającą na podjęcie odpowiednich działań nakierowanych na udzielenie pomocy uczniowi doświadczającemu ataku astmy, wstrząsu anafilaktycznego czy nasileniu objawów innej – wymienionej w tytule kampanii – choroby alergicznej.

Akcja podjęta przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne jest odpowiedzią na Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2022 roku, które porządkuje kwestię ratowania zdrowia, a nawet życia ucznia.

Kampania uzyskała patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

Informacje i materiały edukacyjne dla nauczycieli znajdują się na stronie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego https://pta.med.pl/kampania-edukacyjna-material-wideo/

 

Załączniki