2023

19 grudnia 2023

Młodzież CKZiU Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu w odwiedzinach u swoich kolegów z partnerskiej szkoły w Berlinie

Dnia 1 grudnia 2023 r. młodzież CKZiU Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu wyjechała w odwiedziny do swoich kolegów z partnerskiej szkoły do Berlina. Robert Jungk Oberschule jest szkołą europejską w dzielnicy Charlottenburg w stolicy Niemiec. Z młodzieżą z klas 11 i 12 z tej szkoły poznaliśmy się w maju 2023r. w Międzynarodowym Domu Spotkań w Morawie, gdzie braliśmy udział w tygodniowym projekcie wspieranym przez PNWM.
18 grudnia 2023

Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
woj. lubuskiego W związku z zakończeniem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023, zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia przedmiotowej dotacji zgodnie z tabelą „gminy – podsumowanie roczne”. Ww. druk można pobrać ze strony internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Wzory wniosków” bądź klikając bezpośrednio w LINK Rozliczenie z realizacji programu,
15 grudnia 2023

Boże Narodzenie 2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy lubuskiej oświaty, Drodzy Uczniowie!
14 grudnia 2023

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – sesja zimowa 2023 r.

Szanowni Państwo Informujemy, że dla osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne w Gorzowie Wielkopolskim akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – sesja zimowa 2023 r., będą do odbioru w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Pozostałe akty będą dostępne od dnia 15.12.2023 r. w siedzibie Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze oraz Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu, Sulęcinie i w Żarach, odpowiednio do miejsca lokalizacji szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
12 grudnia 2023

Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego z realizacji działań w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2023 rok

Poniżej zamieszczamy ogólne wytyczne oraz dwa załączniki: – wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” oraz
– wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych/narzędzi do terapii (UWAGA: dotyczy wyłącznie wniosków B2). Organy prowadzące, które otrzymały wsparcie finansowe dla szkół, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wniosek B2 dyrektora szkoły) zobowiązane są do złożenia obu ww.
12 grudnia 2023

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Szanowni Państwo, zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2024 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Załączniki Wzór sprawozdania finansowego Data: 2023-12-12, rozmiar: 41 KB