9 października 2023

Zalecenia do edukacji pierwszej pomocy

Do dyrektorów szkół i nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Proszę o uwzględnienie w pracy z uczniami, wypracowanych na podstawie obserwacji uczniów biorących udział w konkurencji pierwszej pomocy Lubuskiego Konkursu BRD, poniższych zaleceń.

ZADANIE PIERWSZA POMOC

Znajdujesz na ulicy leżącą na plecach osobę. Brak widocznych obrażeń. Wykonaj niezbędne czynności z zakresu pierwszej pomocy.

Warunki: poszkodowany nieprzytomny, nie reaguje, oddech zachowany.

Czynności do wykonania

Zakres punktowy

Bezpieczeństwo własne (rękawiczki)

0 – 5

Ocena podstawowych funkcji życiowych (przytomność, oddech)

0 – 10

Ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej (stabilna pozycja)

0 – 10

Drożne drogi oddechowe

0 – 5

Zalecenia dla nauczyciela:

 1. zwrócić uwagę na naukę bezpieczeństwa własnego osoby udzielającej pierwszej pomocy;
  błędy: brak informacji o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zabezpieczeniu ratownika;
 2. zwrócić uwagę na poprawną technikę udrażniania dróg oddechowych;
  błędy: po udrożnieniu dróg oddechowych metodą „czoło – bródka” uczniowie puszczają głowę. U osoby nieprzytomnej powoduje to powrót głowy do pozycji fizjologicznej i powrót do stanu niedrożności dróg oddechowych;
 3. zwrócić uwagę na technikę układania w pozycję boczną bezpieczną;
  błędy: przeciąganie poszkodowanego lub przepychanie, brak przytrzymywanie kończyn, brak asekuracji głowy;
 4. zwrócić uwagę na poprawienie ułożenia głowy po przełożeniu poszkodowanego na bok w celu utrzymania drożności dróg oddechowych;
 5. prawdopodobnie dzieci uczone są sprawdzania oddechu za pomocą telefonu lub lusterka, co jest nieskuteczne oraz niezgodne z zasadami udzielania pierwszej pomocy (z informacji przekazanych od uczniów wynika, że takie informacje zawarte są też w podręcznikach do edb – proszę o sprawdzenie).