20 grudnia 2013

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

dzieciecy tel rzecznika praw dzieckaDziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka funkcjonuje od 20.11.2008 r. pod bezpłatnym numerem 800 12 12 12.

 

W 2013 roku pracownicy Rzecznika Praw Dziecka odebrali 36 000 telefonów zarówno od dzieci jak i dorosłych, zgłaszających przypadki naruszenia praw dziecka. W związku z powyższym zwracamy się do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych o podjęcie działań informacyjnych, w wyniku których każde dziecko i osoba dorosła będzie mogła uzyskać pomoc i poradę pod bezpłatnym numerem 800 12 12 12.