18 grudnia 2023

Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
woj. lubuskiego

W związku z zakończeniem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023, zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia przedmiotowej dotacji zgodnie z tabelą „gminy – podsumowanie roczne”.

Ww. druk można pobrać ze strony internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Wzory wniosków” bądź klikając bezpośrednio w LINK

Rozliczenie z realizacji programu, wraz z kopią przelewu bankowego potwierdzającego zwrot kwot niewykorzystanej dotacji, należy przekazać w wersji papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski w terminie do dnia 19 stycznia 2024 r.