30 listopada 2023

Elektroniczny System Konkursów Przedmiotowych

eskpElektroniczny System Konkursów Predmiotowych dostępny jest pod adresem

https://ko-gorzow.edu.pl/konkursy/