Kategoria: Przykłady dobrych praktyk

17 marca 2021

Wyniki konkursu – Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków o Akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027, złożonych w terminie do 29 października 2020 r. w akcji 1. Mobilność uczniów i kadry. W województwie lubuskim Akredytację uzyskała jedna szkoła w sektorze Edukacja Szkolna oraz siedem placówek w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
10 grudnia 2020

X Gala EDUinspiracje 2020.

edu inspiracje
Informujemy, że tegoroczna gala wręczenia nagród w konkursie EDUinspiracje i EDUinspirator 2020 odbędzie się w formule online, w dniu 18 grudnia 2020 r., o godz. 15:00. Wśród nominowanych znalazł się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli oraz Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wielkopolskim. Województwo lubuskie jest reprezentowane w konkursie EDUinspiracje2020 w kategorii Edukacja Szkolna i Edukacja Zawodowa, a także EDUinspirator2020 w kategorii Edukacja Szkolna.
30 października 2020

Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowej Soli.

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli za realizację projektu pn. Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej edukacji, otrzymał nominację do prestiżowej nagrody EDUinspiracje 2020, w kategorii Edukacja szkolna. Projekt uzyskał również miano przykładu dobrej praktyki.  
8 maja 2020

Uczeń z województwa lubuskiego w drużynie Euroskills2020

WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Kolejna edycja konkursu Euroskills odbędzie się w Graz, w dniach 6 -10 stycznia 2021 r. Do Austrii zjadą się zawodnicy z 30 krajów, aby zaprezentować najwyższy poziom umiejętności w swojej branży. W zmaganiach o tytuł Mistrza Europy w konkurencji gotowanie będzie uczestniczył uczeń Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej Karamać w Gorzowie Wielkopolskim – Bartosz Wicherek. Sylwetki wszystkich reprezentantów naszego kraju przedstawiono na stronie internetowej: https://worldskillspoland.org.pl/poznaj-team/
23 kwietnia 2020

Projekt „Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

Projekt „Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji”, został przygotowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze i jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizuje projekty polegające na rozwoju kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Wspomniane wyżej mobilności odbywają się na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.
7 kwietnia 2020

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze wśród laureatów konkursu Nasz Projekt eTwinning 2020.

Informujemy, że została ogłoszona lista laureatów kolejnej edycji krajowego konkursu Nasz Projekt eTwinning. Wśród laureatów znalazła się Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze z projektem Hi-Tech English. Więcej informacji oraz szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie: https://etwinning.pl/laureaci-konkursu-nasz-projekt-etwinning-2020
7 kwietnia 2020

Erasmus + w Zespole Szkół Gastronomicznych Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać  realizuje aktualnie  projekt pt. Europejskie kompetencje szansą na sukces III  w ramach Akcji 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenie  Zawodowe  Programu Erasmus+. Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, a także rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poznanie specyfiki pracy w Portugalii i Hiszpanii.
31 marca 2020

Szkoła pełna projektów – Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku

Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku od 2016 roku realizuje innowację pedagogiczną-autorski program pn. Szkoła pełna projektów. W ramach programu realizowane są projekty Erasmus+, spotkania w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, konferencje, happeningi, szkolenia, kursy dla nauczycieli i młodzieży technikum i szkoły branżowej. Realizacji projektów i mobilności dla młodzieży oraz nauczycieli poświęcona jest strona internetowa: https://erasmuslubsko.pl/