24 lutego 2022

Erasmus + w Szkole Podstawowej nr 15 im. im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim od 1 września 2020 r. realizuje projekt Erasmus+ w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne”.

Pomysł na ten projekt zrodził się w wyniku analizy alarmującego raportu dotyczącego wczesnego kończenia edukacji przez uczniów, jako istotnego problemu, z którym musi zmierzyć się współczesna edukacja. Nasz projekt ma na celu budowanie nawyków pracy z wykorzystaniem bardziej atrakcyjnych, efektywnych i innowacyjnych technik nauczania dla wszystkich uczniów. Wybrane techniki nauczania powinny pozwolić nauczycielom doświadczyć w praktyce jednego globalnego projektu pracy odpowiedniego dla wszystkich uczniów, również tych z trudnościami w nauce. Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych, a w szczególności poprawa jakości komunikacji ustnej i pisemnej. Dla uczniów nowe techniki nauczania (nieskoncentrowane na nauczycielu a na uczniach) staną się swoistym motorem rozwoju uniwersalnych umiejętności, kompetencji kluczowych, poczucia własnej wartości, umiejętności współpracy oraz pracy z wykorzystanie zaawansowanych narzędzi TIK.

Praca w ramach projektu powinna zaowocować przekształceniem nowo nabytych umiejętności, poznanych technik nauczania w nawyki podczas codziennej pracy z uczniami. Naszym celem jest poprawa samopoczucia uczniów w szkole, wzmocnienie ich samooceny poprzez pracę nad ich zaangażowaniem w uczenie się, budowaniem motywacji oraz przedsiębiorczości. Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez rozwijanie:

  • współpracy w różnych konfiguracjach (Cooperative learning), w tym celu wykorzystamy również nauczanie przez doświadczanie oraz nauczanie w terenie;
  • wykorzystania emocji w dydaktyce  – elementy dramy, muzyki i sztuki;
  • wykorzystania narzędzi ICT.

Każdego roku będziemy wykorzystywać zagadnienia neurodydaktyki w celu poprawy funkcjonowania uczniów w szkole, zbudowania ich poczucia własnej wartości na właściwym poziomie co poskutkuje wzrostem motywacji do nauki. Będziemy tworzyć przewodnik nauczania oparty na naszych doświadczeniach w pracy z nowymi technikami w formie krótkich szkoleń umieszczanych na portalu Twinspace. W każdej z wymienionych powyżej technik jedna ze szkół partnerskich jest ekspertem, ponieważ nauczyciele tam uczący już praktykuje tę metodę w podobny i systematyczny sposób wykorzystując ją w swojej pracy. Nauczyciele – eksperci w danej technice będą prowadzić nauczycieli ze szkół partnerskich poprzez praktyczną naukę pracy z wykorzystaniem danej techniki. Ponadto otworzą oni kolejny etap pracy z daną techniką, będą ekspertami w danej dziedzinie, co wpłynie na widoczny rozwój wszystkich zaangażowanych pedagogów. Nasze działania poddamy regularnej ewaluacji a uzyskane wnioski i rekomendacje wdrożymy do naszej codziennej pracy oraz będziemy upowszechniać w środowisku lokalnym i nie tylko.

Zapraszamy do obserwowania naszego projektu na Facebooku:

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-15-w-Erasmusie-111964950711914