24 lutego 2022

Erasmus + w Szkole Podstawowej nr 15 im. im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim od 1 września 2020 r. realizuje projekt Erasmus+ w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne”.

Pomysł na ten projekt zrodził się w wyniku analizy alarmującego raportu dotyczącego wczesnego kończenia edukacji przez uczniów, jako istotnego problemu, z którym musi zmierzyć się współczesna edukacja. Nasz projekt ma na celu budowanie nawyków pracy z wykorzystaniem bardziej atrakcyjnych, efektywnych i innowacyjnych technik nauczania dla wszystkich uczniów. Wybrane techniki nauczania powinny pozwolić nauczycielom doświadczyć w praktyce jednego globalnego projektu pracy odpowiedniego dla wszystkich uczniów, również tych z trudnościami w nauce. Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych, a w szczególności poprawa jakości komunikacji ustnej i pisemnej. Dla uczniów nowe techniki nauczania (nieskoncentrowane na nauczycielu a na uczniach) staną się swoistym motorem rozwoju uniwersalnych umiejętności, kompetencji kluczowych, poczucia własnej wartości, umiejętności współpracy oraz pracy z wykorzystanie zaawansowanych narzędzi TIK.

Praca w ramach projektu powinna zaowocować przekształceniem nowo nabytych umiejętności, poznanych technik nauczania w nawyki podczas codziennej pracy z uczniami. Naszym celem jest poprawa samopoczucia uczniów w szkole, wzmocnienie ich samooceny poprzez pracę nad ich zaangażowaniem w uczenie się, budowaniem motywacji oraz przedsiębiorczości. Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez rozwijanie:

  • współpracy w różnych konfiguracjach (Cooperative learning), w tym celu wykorzystamy również nauczanie przez doświadczanie oraz nauczanie w terenie;
  • wykorzystania emocji w dydaktyce  – elementy dramy, muzyki i sztuki;
  • wykorzystania narzędzi ICT.

Każdego roku będziemy wykorzystywać zagadnienia neurodydaktyki w celu poprawy funkcjonowania uczniów w szkole, zbudowania ich poczucia własnej wartości na właściwym poziomie co poskutkuje wzrostem motywacji do nauki. Będziemy tworzyć przewodnik nauczania oparty na naszych doświadczeniach w pracy z nowymi technikami w formie krótkich szkoleń umieszczanych na portalu Twinspace. W każdej z wymienionych powyżej technik jedna ze szkół partnerskich jest ekspertem, ponieważ nauczyciele tam uczący już praktykuje tę metodę w podobny i systematyczny sposób wykorzystując ją w swojej pracy. Nauczyciele – eksperci w danej technice będą prowadzić nauczycieli ze szkół partnerskich poprzez praktyczną naukę pracy z wykorzystaniem danej techniki. Ponadto otworzą oni kolejny etap pracy z daną techniką, będą ekspertami w danej dziedzinie, co wpłynie na widoczny rozwój wszystkich zaangażowanych pedagogów. Nasze działania poddamy regularnej ewaluacji a uzyskane wnioski i rekomendacje wdrożymy do naszej codziennej pracy oraz będziemy upowszechniać w środowisku lokalnym i nie tylko.

Zapraszamy do obserwowania naszego projektu na Facebooku:

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-15-w-Erasmusie-111964950711914

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa