29 czerwca 2023

„Europa dla @ktywnych, @ktywni dla Europy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.

To pierwszy projekt akredytacyjny Erasmus+, czwarty w historii projektów Erasmus+ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.

Projekt realizowany jest w sektorze Edukacja szkolna, Akcja 1 Mobilność edukacyjna dla kadry szkolnej – szkolenie zagraniczne oraz obserwacja pracy czyli job shadowing. Projekt zaplanowany został na 15 miesięcy i planowo potrwa do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia. W realizację zaangażowana została cała placówka, w różnych formach, w różnych aspektach, na różnych poziomach i w różnym zakresie, ale bezpośrednio w mobilnościach wzięło udział 5 nauczycielek i terapeutek.

Podczas projektu zrealizowane zostały dwie mobilności – do Portugalii, do Lizbony w październiku 2022 r. na szkolenie „Environmental Education – Small Actions with Big Impacts „ oraz do Turcji, do Isparty w maju 2023 r. na job shadowing  w szkołach specjalnych (główna, przyjmująca to szkoła dla uczniów z autyzmem, ale byłyśmy także w dwóch innych). Zarówno w Lizbonie jak i w Isparcie nauczyciele wymienili się doświadczeniami nie tylko z lokalnymi nauczycielami, ale też uczestnikami z innych krajów – Finlandii, Serbii, Rumunii, Austrii, Hiszpanii i Litwy. Jest to ogromna wartość programu, że w jednym miejscu spotykają się nauczyciele z różnych krajów, szkół i mogą opowiadać o swoich szkołach, doświadczeniach i systemach edukacji w swoich krajach. Dzięki temu rodzi się wiele przemyśleń a jednocześnie inspiracji do różnorodnych, korzystnych, czasem niewielkich zmian i modyfikacji w pracy swojej i macierzystych placówek.

Cały projekt opiera się na realizacji 4 rocznych innowacji szkolnych, które wzbogacone zostały o inspiracje przywiezione z mobilności. Innowacje stworzone zostały zgodnie z celami zawartymi w naszym Szkolnym Planie Erasmusa oraz celami programu – ekologię, ochronę środowiska, cyfryzację i włączanie.

  • „Dzień Ziemi każdego dnia”- to innowacja o tematyce ekologicznej, z działaniami w stylu Zero Waste, dla uczniów z różnych etapów edukacyjnych – uczniów z klas I-III, IV-VIII Szkoły Podstawowej i klas I-III Branżowej Szkoły I stopnia – dla uczniów z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem. W jej ramach zrealizowane zostały z uczniami i także ich rodzicami działania od różnorodnych lekcji tematycznych, europejskich – we współpracy z Europe Direct Zielona Góra, warsztatów świątecznych we współpracy z Ogólnokształcącym Liceum Ekologicznym z Zielonej Góry i także Europe Direct Zielona Góra, poprzez projekt szkolny na temat wody „Błękitna planeta”, 2 międzynarodowe projekty eTwinning „Our schools beautiful, sustainable, together” oraz „Waste freee kitchen arts”, akcje szkolne jak np. znakowanie koszów na odpady, tworzenie EKOkącików, przesadzanie kwiatów doniczkowych, sadzenie kwiatów przed szkołą, wysiewanie ziół (dołączyliśmy także do ogólnopolskiej akcji Zdrowo rosnę) czy hotel dla owadów aż po klasowe wydarzenia np. TIK-owe mikołajki czy ekowigilia.
  • „Czas na TIK” – innowacja polegająca na dzieleniu się wiedzą na temat ciekawych i przydatnych aplikacji na smartfony przez uczniów dla uczniów i prezentowaniu ich w specjalnym dodatku do uczniowskiej szkolnej gazetki o tym samym tytule, wydawanej raz na miesiąc. W gazetkach pojawiło się 20 aplikacji, m. in Quik, Pixiz, Qr Monkey, Bitmoji, Tik Tok, Snapchat, Baba dum, Duo Lingo, ChatterPix, Vocaroo czy… Portal Pasażera. Dla uważnych i odważnych były także konkursy z nagrodami a dla wszystkich utrwalanie zasad bezpieczeństwa w internecie, zasad netykiety czy zasad hieny cyfrowej. W ramach innowacji realizowane były także cyfrowe lekcje niemieckiego oraz funkcjonowania osobistego i społecznego także w ramach programu „Sieciakowe lekcje” profilaktyczne zajęcia nt. zachowania w internecie, bezpieczeństwa, cyberprzemocy.
  • „Z lasem za pan brat”- leśna innowacja, w której działania skoncentrowane były wokół drzewa przewodniego – buka. Działania w ramach innowacji jak sadzenie nasionek buka, fotobudka, książka za drzewo, sadzenie drzewek na terenie szkoły, lekcje i specjalistyczne zajęcia tematyczne, akcje szkolne np. zbieranie zadrukowanych jednostronnie kartek do ponownego wykorzystania, las w słoiku, wspierane były przez Nadleśnictwa Bobolice i Połczyn. W innowacji brały udział różne grupy od najmłodszych do najstarszych z różną niepełnosprawnością intelektualną – od lekkiej aż po głęboką.
  • „Logopedyczne Eko-TIKi”- innowacja skupiona na realizacji specjalistycznych zajęć logopedycznych w oparciu o pomoce tworzone w narzędziach TIK. Zajęcia tworzone i realizowane były zgodnie z rocznym kalendarzem świąt i wydarzeń w grupach młodszych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

Elementami łączącymi wszystkie innowacje są: EKOsala, warsztaty, rajdy rowerowe i gry edukacyjne.

EKOsala to miejsce w szkole stworzone z myślą o relaksacji wyciszaniu, zajęciach indywidualnych i związanych z edukacją przyrodniczą, ekologiczną  oraz leśną. Przygotowana została w stylu Zero Waste czyli ze sprzętów i przedmiotów z odzysku a ostateczny wygląd zawdzięcza nam Erasmuskom, uczniom i ich rodzicom. To miejsce, które uczniowie uwielbiają i chętnie z niego korzystają.

Na warsztatach tworzenia ekotoreb – inspirowanych pomysłami z Lizbony, bożonarodzeniowych i wielkanocnych wykorzystywane były materiały ekologiczne, wtórne czyli Zero Waste oraz dary lasu.

Rajdy rowerowe obok funkcji integracyjnej miały na celu promocję zdrowego stylu życia od aktywnego spędzania czasu, przez ekologiczne pikniki po elementy edukacji leśnej, realizowanej na trasach rajdów. Raj rowerowy miał edycję jesienną do rezerwatu przyrody „Bukowa Góra” oraz  wiosenną do Stanów nad Odrą na stary most kolejowy.

Gry  tworzone były w różnych wersjach, w różnych tematach i dla różnych grup uczniów. Powstały gry i quizy w narzędziach TIK w Wordwall, Learning Apps, Kahoot, Quizizz, Plickers , gry planszowe z dostosowaniem – dla dzieci mówiących i niemówiących np. segregowanie śmieci, gry z materiałów naturalnych np. klasyczne kółko i krzyżyk czy EKOgry planszowe w rozmiarach XXXL wykonane na starych banerach reklamowych, wykorzystywane w zajęciach plenerowych, inspirowane częściowo pomysłami przywiezionymi z Isparty.

Podczas projektu odbyło się kilka ciekawych działań kulturowych związanych z krajami naszych mobilności czyli z Portugalią i Turcją – dla uczniów odbył się coroczny Szkolny Dzień Języków Obcych z nauką słówek portugalskich i tureckich, językowe lekcje tematyczne – kraje Europy, zajęcia plastyczne z portugalskimi wzorami Azulejos i tureckimi mozaikami, dla uczestniczek, rodziców naszych uczniów i środowiska lokalnego warsztaty kulinarne „Portugalia od kuchni” przygotowane we współpracy z Europe Direct Zielona Góra i ZSiPKZ z Zielonej Góry, Wieczór Turecki we współpracy z Kuźnią Harmonii oraz spotkania klasowe- Smaki Turcji.

Projektowe działania upowszechniane były poprzez różne kanały od strony internetowej, poprzez konkurs i platformę Selfie+, platformę upowszechniania rezultatów Erasmus+, media społecznościowe specjalny profil na facebooku oraz na Instagramie, media tradycyjne – artykuły w lokalnej, branżowej i szkolnej prasie, wydarzenia – wystąpienia na stacjonarnych konferencjach wojewódzkich i krajowych online, Erasmus Days, imprezy o zasięgu szkolnym, lokalnym i wojewódzkim np. Lubuskie Regaty Kajakowe, gabloty szkolne czy materiały drukowane – ekobroszury i ulotki, biuletyny czy ścienne gazetki szkolne.

Wszystkie działania poddawane były ewaluacji i ocenie pod kątem celowości, efektywności, zainteresowania i atrakcyjności dla ich odbiorców.

Projekt i grupowe działania mają wymierny i widoczny wpływ na placówkę – wzmacniany jest jej wizerunek w środowisku lokalnym, wojewódzkim, krajowym. Budujemy jej europejski wymiar – kształcimy się za granicą, wprowadzamy nowe rozwiązania i pomysły do naszej pracy, budujemy sieć współpracy międzynarodowej, poszerzamy edukacyjną ofertę, angażujemy wszystkich naszych podopiecznych, włączamy ich do normatywnego społeczeństwa, włączamy do aktywnego działania i współpracy rodziców naszych podopiecznych – po prostu rozwijamy się wszechstronnie!

 

Co daje nam Erasmus+?

  • Energię i motywację do codziennej, często bardzo trudnej i żmudnej pracy
  • Wszechstronny rozwój – kulturowy, językowy, zawodowy, organizacyjny, społeczny
  • Otwartość wobec inności
  • Ogromne pokłady kreatywności
  • Zadowolenie, satysfakcję i potrzebę zdobywania kolejnych doświadczeń na europejskim poziomie!!!

Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły

Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.
Zdjęcie z projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.