21 czerwca 2022

„GIANTS” (Giant Step for a New Education) – Erasmus + w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim

„GIANTS” (Giant Step for a New Education) – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim zbliża się do podsumowania projektu Erasmus+ w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229) w sektorze Edukacja Szkolna. Projekt realizowany był w latach 2019-2022.

W projekcie uczestniczyło 5 szkół podstawowych: z Grecji, Finlandii, Czech, Polski i Hiszpanii, a grupą docelową byli uczniowie w wieku od 6-12 lat. Około 2050 uczniów było bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań projektowych.

Motywem przewodnim projektu była sztuka, nowoczesne technologie, innowacyjne metody nauczania oraz grywalizacja. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na regularnych lekcjach skutkowało wzrostem motywacji uczniów. Wiedza i potrzeby szkół partnerskich doskonale się uzupełniały, stąd każda ze szkół mogła się od siebie wzajemnie wiele nauczyć.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

  1. Poznawanie i wykorzystywanie różnych aspektów sztuki.
  2. Zwiększenie wykorzystania narzędzi ICT na lekcjach z promocją codziennej pracy zespołowej.
  3. Pozyskanie co najmniej 5 nowych metodologii wynikających z ekspertyz partnerów.
  4. Poprawienie udziału uczniów w procesie uczenia się.
  5. Podnoszenie kompetencji językowych każdego ucznia i nauczyciela.
  6. Podnoszenie świadomości na temat bogactwa i różnorodności kulturowej Europy.

W trakcie trwania projektu uczniowie samodzielnie przygotowywali filmy instruktażowe, natomiast nauczyciele wdrażali wiedzę nt. nowoczesnych technologii na lekcjach. Jednym z produktów końcowych projektu było stworzenie galerii prac uczniów z elementami rozszerzonej rzeczywistości. Podczas mobilności zarówno uczniowie jak i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach, z których doświadczenia oraz wiedza przekazywane były rówieśnikom i gronu pedagogicznemu. Większość zaplanowanych działań w projekcie była oparta na ścisłej współpracy, uczniowie z trudnościami w nauce oraz z niepełnosprawnościami mieli pełną możliwość bycia włączonym. Współpraca z uwagi na okres pandemii Covid-19 była prowadzona zarówno w sposób wirtualny (tzw. blended mobilities) oraz stacjonarny przy intensywnym wykorzystaniu platformy eTwinning oraz strony internetowej projektu #ourerasmus.eu. Uczniowie i nauczyciele odwiedzili szkoły swoich partnerów w Hiszpanii, Finlandii i Grecji.

Zapraszamy do obserwowania projektu na Facebooku oraz na stronie internetowej szkoły: