17 grudnia 2021

„Staże zagraniczne – przepustką do kariery zawodowej” – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie zrealizowany został w  partnerstwie z grecką instytucją przyjmującą Golden Sun Mobility Center MONOPOZOF I.K.E. projekt „Staże zagraniczne – przepustka do kariery zawodowej”. Celem projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych oraz podniesienie poziomu rozwoju osobistego i społecznego 35 uczniów biorących udział w projekcie, w tym 15 narażonych na wykluczenie społeczne.

https://rolniczak-henrykow.pl/erasmus/