16 maja 2024

Spotkanie podsumowujące pierwszy projekt w akredytacji – „Europa dla @ktywnych, @ktywni dla Europy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

W poniedziałek tj. 13.05.2024 r., odbyło się w Galerii pod Tekstem spotkanie podsumowujące pierwszy projekt w akredytacji, ale czwarty w ogóle, w programie Erasmus+ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej Soli – projekt realizowany w sektorze Edukacji szkolna, akcja 1 – mobilność kadry.

W ramach projektu akredytacyjnego, który trwał 2 lata, zrealizowane zostały 4 mobilności zagraniczne – dwukrotnie na szkolenia i dwukrotnie na job shadowing. Nauczycielki odwiedziły Portugalię, w Lizbonie były na szkoleniu o tematyce ekologicznej, na Sycylii na szkoleniu, a w Katanii na szkoleniu związanym z edukacją włączającą oraz z w Turcji, w Isparcie, gdzie obserwowały pracę tureckich nauczycieli, w systemie podobnym do polskiego, w którym funkcjonują szkoły specjalne. Były również we Włoszech, w Bari, gdzie naocznie mogły przekonać się jak Włosi realizują edukację włączającą na co dzień. W ramach projektu został zorganizowany także job shadowing w SOSW w Nowej Soli dla nauczycieli i dyrektorów szkół w Turcji.

Praca projektowa opierała się na realizacji 2 letnich innowacji „Dzień Ziemi każdego dnia”, „Czas na TIK”, „Z lasem za pan brat” oraz „Logopedyczne EKO-TIKI”, dwóch programach własnych -„Strażnicy Ziemi” i „Genial.ly – wyruszamy w interaktywną podróż” oraz projekcie edukacyjnym „W zgodzie z naturą”. Do tego zrealizowanych zostało 10 projektów eTwinning w synergii z Erasmus+, czyli międzynarodowych projektów online. Dorobek Erasmusek z SOSW w Nowej Soli to też Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości za projekty eTwinning, I miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym Selfie+, wystąpienia na 3 konferencjach, ponad 200 działań projektowych dla szkolnej społeczności, 8 partnerów krajowych, którzy wspierali projekt w bardzo różny sposób, wiele kontaktów i partnerów projektowych z całej Europy, niezliczona ilość doświadczeń, mnóstwo inspiracji, niesamowity rozwój zawodowy, językowy, kulturowy i osobisty! Projektowe innowacje, programy i projekty realizowały Katarzyna Kojtych-Dubec, Arleta Jasińska, Agata Dundelska, Agnieszka Rychlik oraz Regina Smolin-Makuch – koordynator projektu, które uczestniczyły w mobilnościach, dodatkowo w mobilnościach brały udział Agnieszka Markowiak i Dorota Jaguś.

Czy warto brać udział w programach Erasmus+ i eTwinning? Erasmuski z SOSW w Nowej Soli mówią jednym głosem – oczywiście! To szansa na wymianę dobrych praktyk, na zawodowy rozwój, na wymianę międzynarodową, na innowacyjne nauczanie, na społeczną integrację, na rozwój międzykulturowych kompetencji, na promocję placówki, na zyskiwanie dobrej energii do codziennej , szkolnej pracy, na odwiedzenie ciekawych miejsc w Europie, na poznanie intersujących i inspirujących ludzi.Wymieniać można bez końca.

Na spotkanie podsumowujące zaproszone były osoby, które w dwuletniej projektowej drodze nas wspierali – były Panie z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim – Pani Elżbieta Lipowska, Joanna Lipińska i Jolanta Chrzanowska, nauczyciele i dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół – nowosolskiego LO, zielonogórskiego ZSE czyli Ekologa, z ZSiPKZ z Zielonej Góry, Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp., przedstawiciele Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, Nadleśnictwa Bobolice z woj. zachodniopomorskiego, Europe Direct Zielona Góra, stowarzyszenia „Pomóż, nie będę sam” obecna pani prezydent miasta Nowa Sól – Beata Kulczycka, która była wsparciem zanim jeszcze została Panią prezydent, Pani Sylwia Wojtasik z Zarządu Powiatu nowosolskiego, dyrektor MBP – Pan Tomasz Jędraszak, gospodarz miejsca, w którym odbyło się spotkanie oraz uczniowie SOSW i ich rodzice. Udane spotkanie, bogaty dorobek, podpisane porozumienie o dalszej współpracy SOSW z Europe Direct zachwyceni goście, zadowolone Erasmuski – to bilans tego wydarzenia.

Nauczycielki z ośrodka nie spoczywają na laurach, bo za chwilę rozpoczną kolejny projekt Erasmus+, w którym odbędą się kolejne mobilności, zrealizowane zostaną kolejne innowacje, programy i projekty eTwinning!

Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły!