7 czerwca 2024

Dobre praktyki – Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych

W 2021 roku Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych jako pierwsza szkoła podstawowa w województwie lubuskim uzyskała akredytację do programu Erasmus+, umożliwiając nauczycielom i uczniom 5-letnie mobilności, które zaowocowały wyjazdami do Hiszpanii, Włoch, Portugalii i na Sycylię, gdzie zdobywali cenne doświadczenia edukacyjne i kulturowe, a w przyszłości planowane są kolejne wyjazdy do Chorwacji i innych krajów.

Zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami tej szkoły na ich stronie internetowej.