Sierpień 2019

30 sierpnia 2019

Obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

29 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęły się obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu, które są kontynuacją pierwszego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, zorganizowanego z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie poprowadził i dyskusję moderował Dyrektor Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pan Roman Sondej. W spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pani Iwona Michałek, Wojewoda Lubuski pan Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty pani Ewa Rawa,
29 sierpnia 2019

Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658), Lubuski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020. Załączniki Plan nadzoru Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 Data: 2019-08-29, rozmiar: 286 KB
29 sierpnia 2019

Materiały informacyjne z przeprowadzonych narad dla dyrektorów szkół i placówek

W dniach od 26 do 29 sierpnia 2019 r., zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, odbywały się narady organizowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Panią Ewę Rawę dla dyrektorów szkół i placówek  województwa lubuskiego. Narady tematycznie dotyczyły wyników i wniosków z zewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 r. oraz organizacji roku szkolnego 2019/2020. Wyniki, wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez  Lubuskiego Kuratora Oświaty obejmowały, takie jego formy, jak: kontrole planowe i zewnętrzne ewaluacje problemowe przewidziane w planie nadzoru,
29 sierpnia 2019

VIII ogólnopolski konkurs „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ósmej edycja ogólnopolskiego konkursu „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2019 roku. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://dwaskrzydlaaniola.pl/?cat=9
29 sierpnia 2019

Historyczna Gra Miejska „Szlakiem wolności”

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Gorzowski organizuje grę miejską dla gorzowskich szkół w ramach obchodów wydarzeń gorzowskich z 31.08.1982 r. Uczestnicy poznają historię gorzowskiej „Solidarności” i „Ruchu Młodzieży Niezależnej”, zdobywają umiejętności dedukcji, kojarzenia faktów oraz wyciągania wniosków. Przeprowadzenie gry zaplanowane jest na 6 września 2019 r.; od godz. 09.00 do ok. godz. 13.00. Załączniki informacja o grze miejskiej Data: 2019-08-29, rozmiar: 295 KB
29 sierpnia 2019

KONKURS Nauczyciel z POWER-em

Szanowni Państwo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza  do udziału w konkursie „Nauczyciel z POWER-em” nauczycieli chcących podzielić się efektami realizowanych projektów mobilnościowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2014-2018. W tym celu ogłoszony została II edycja ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel z POWER-em” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i honorowym partonatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Załączniki Regulamin - Power Data: 2019-08-29,
29 sierpnia 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r – „Wyprawka szkolna”- dane ostateczne.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego Zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie ostatecznych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Dane te  będą stanowić podstawę do naliczenia wysokości środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.,
21 sierpnia 2019

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – sesja letnia 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy   Informujemy, że akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – sesja letnia 2019,  będą do odbioru podczas narad organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dla dyrektorów szkół placówek. Pozostałe, nieodebrane akty będą dostępne od dnia 30.08.2019 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,  Delegaturze KO w Zielonej Górze oraz Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu, Sulęcinie i w Żarach, odpowiednio do miejsca lokalizacji szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
19 sierpnia 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

wom gorzow
Szanowni Państwo Lubuski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: biologia, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, chemia, geografia, pedagogika i pedagogika specjalna, fizyka, przedmioty zawodowe, doradztwo zawodowe. Załączniki informacja RODO doradcy Data: 2019-08-19, rozmiar: 16 KB wniosek nabór doradca metodyczny Data: 2019-08-19, rozmiar: 38 KB zapotrzebowanie doradcy Gorzów warunki Data: 2019-08-19, rozmiar: 28 KB Pobierz wszystkie pliki
5 sierpnia 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego Lubuski Kurator Oświaty informuje, że z dniem 2 sierpnia 2019 r., weszła w życie Uchwała Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r.  w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.