Sierpień 2019

30 sierpnia 2019

Obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu

29 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęły się obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu, które są kontynuacją pierwszego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, zorganizowanego z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie poprowadził i dyskusję moderował Dyrektor Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pan Roman Sondej. W spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pani Iwona Michałek, Wojewoda Lubuski pan Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty pani Ewa Rawa,
29 sierpnia 2019

Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658), Lubuski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020. Załączniki Plan nadzoru Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020 Data: 2019-08-29, rozmiar: 286 KB
29 sierpnia 2019

Materiały informacyjne z przeprowadzonych narad dla dyrektorów szkół i placówek

W dniach od 26 do 29 sierpnia 2019 r., zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, odbywały się narady organizowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Panią Ewę Rawę dla dyrektorów szkół i placówek  województwa lubuskiego. Narady tematycznie dotyczyły wyników i wniosków z zewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 r. oraz organizacji roku szkolnego 2019/2020. Wyniki, wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez  Lubuskiego Kuratora Oświaty obejmowały, takie jego formy, jak: kontrole planowe i zewnętrzne ewaluacje problemowe przewidziane w planie nadzoru,
29 sierpnia 2019

VIII ogólnopolski konkurs „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ósmej edycja ogólnopolskiego konkursu „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2019 roku. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://dwaskrzydlaaniola.pl/?cat=9
29 sierpnia 2019

Historyczna Gra Miejska „Szlakiem wolności”

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Gorzowski organizuje grę miejską dla gorzowskich szkół w ramach obchodów wydarzeń gorzowskich z 31.08.1982 r. Uczestnicy poznają historię gorzowskiej „Solidarności” i „Ruchu Młodzieży Niezależnej”, zdobywają umiejętności dedukcji, kojarzenia faktów oraz wyciągania wniosków. Przeprowadzenie gry zaplanowane jest na 6 września 2019 r.; od godz. 09.00 do ok. godz. 13.00. Załączniki informacja o grze miejskiej Data: 2019-08-29, rozmiar: 295 KB
29 sierpnia 2019

KONKURS Nauczyciel z POWER-em

Szanowni Państwo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza  do udziału w konkursie „Nauczyciel z POWER-em” nauczycieli chcących podzielić się efektami realizowanych projektów mobilnościowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2014-2018. W tym celu ogłoszony została II edycja ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel z POWER-em” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i honorowym partonatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Załączniki Regulamin - Power Data: 2019-08-29,
29 sierpnia 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r – „Wyprawka szkolna”- dane ostateczne.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego Zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie ostatecznych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Dane te  będą stanowić podstawę do naliczenia wysokości środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.,
21 sierpnia 2019

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – sesja letnia 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy   Informujemy, że akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – sesja letnia 2019,  będą do odbioru podczas narad organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dla dyrektorów szkół placówek. Pozostałe, nieodebrane akty będą dostępne od dnia 30.08.2019 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,  Delegaturze KO w Zielonej Górze oraz Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu, Sulęcinie i w Żarach, odpowiednio do miejsca lokalizacji szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
20 sierpnia 2019

Obchody Dnia Krajobrazu

Informujemy, że z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – po raz trzeci 20 października 2019 r. odbędzie się Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Tegorocznym tematem przewodnim są funkcje krajobrazu, w związku z czym obchody Dnia Krajobrazu upływać będą pod hasłem „Woda w krajobrazie”.
20 sierpnia 2019

Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi” planuje organizację ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Załączniki Regulamin konkursu Odpoczywaj na wsi Data: 2019-08-20, rozmiar: 510 KB Załączniki do regulaminu konkursu Odpoczywaj na wsi Data: 2019-08-20,
19 sierpnia 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

wom gorzow
Szanowni Państwo Lubuski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: biologia, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, chemia, geografia, pedagogika i pedagogika specjalna, fizyka, przedmioty zawodowe, doradztwo zawodowe. Załączniki informacja RODO doradcy Data: 2019-08-19, rozmiar: 16 KB wniosek nabór doradca metodyczny Data: 2019-08-19, rozmiar: 38 KB zapotrzebowanie doradcy Gorzów warunki Data: 2019-08-19, rozmiar: 28 KB Pobierz wszystkie pliki
14 sierpnia 2019

Obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

lubuski urzad wojewodzki
Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty Szanowni Państwo, Lubuski Kurator Oświaty informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00, sala 101
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbędą się obrady Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Organizatorem spotkania jest Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.  Inicjatorem Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych jest Premier Mateusz Morawiecki. Spotkania są realizacją postulatu, który wybrzmiał przy Ogólnopolskim Stole Edukacyjnym. Rozmowy podczas debaty dotyczyć będą jakości edukacji i nowoczesnej szkoły.
5 sierpnia 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego Lubuski Kurator Oświaty informuje, że z dniem 2 sierpnia 2019 r., weszła w życie Uchwała Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r.  w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.