29 sierpnia 2019

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r – „Wyprawka szkolna”- dane ostateczne.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego

Zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie ostatecznych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Dane te  będą stanowić podstawę do naliczenia wysokości środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r., niezbędnych do pełnego zrealizowania programu „Wyprawka szkolna”.

Uprzejmie proszę o przygotowanie danych, zgodnie z tabelą, która jest dostępna do pobrania  w BIP Kuratorium Oświaty: www.bip.ko-gorzow.edu.pl, w zakładce wzory wniosków
i przesłanie w terminie do 13 września 2019 r. , wyłącznie w formie papierowej  na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem „Wyprawka szkolna”.

Proszę również o przekazanie informacji negatywnych.