29 sierpnia 2019

Materiały informacyjne z przeprowadzonych narad dla dyrektorów szkół i placówek

W dniach od 26 do 29 sierpnia 2019 r., zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, odbywały się narady organizowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Panią Ewę Rawę dla dyrektorów szkół i placówek  województwa lubuskiego. Narady tematycznie dotyczyły wyników i wniosków z zewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 r. oraz organizacji roku szkolnego 2019/2020.

Wyniki, wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez  Lubuskiego Kuratora Oświaty obejmowały, takie jego formy, jak: kontrole planowe i zewnętrzne ewaluacje problemowe przewidziane w planie nadzoru, kontrole przeprowadzane w trybie działań doraźnych i skargi, monitorowanie pracy szkół i placówek,  wspomaganie. Dyrektorów szkół podstawowych zapoznano z przebiegiem i realizacją w roku szkolnym 2018/2019 r. Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej” oraz wnioskami rekomendacjami do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Podczas przeprowadzanych siedmiu narad dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek województwa lubuskiego zostali zapoznani z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz  zmianami w prawie oświatowym obowiązującymi od 1 września 2019 r.

Dyrektorom pięciu przedszkoli i siedmiu szkół z terenu województwa lubuskiego wręczono wojewódzkie certyfikaty Szkoły Promującej Zdrowie.

Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa Dyrektorom oraz ich Nauczycielom życzyła spokojnej i owocnej pracy w  roku szkolnym 2019/2020.

 

Załączniki

przedszkola
Data: 2019-09-13, rozmiar: 1 MB
szkoly podstawowe
Data: 2019-09-13, rozmiar: 1 MB
ponadpodstawowe
Data: 2019-09-13, rozmiar: 1 MB
ponadgimnazjalne
Data: 2019-09-13, rozmiar: 3 MB
specjalne
Data: 2019-09-13, rozmiar: 1 MB